Pożyczył 600 tys. zł we frankach, po ośmiu latach komornik przyszedł po milion. Jest wyrok SN

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Chodzi o naprawdę duże pieniądze.

Kredytobiorca, który w 2008 roku otrzymał kredyt w wysokości blisko 600 tysięcy złotych, osiem lat później został wezwany do spłaty zadłużenia w wysokości miliona złotych. Jednak korespondencja w tej sprawie nie dotarła do adresata i została zwrócona do banku.

Kredytobiorca o toczącym się wobec niego postępowaniu dowiedział się dopiero w wyniku czynności komornika. Pozwany podjął kroki zmierzające do uchylenia orzeczonego nakazu zapłaty, które okazały się nieskuteczne.

Zobacz wideo Prof. Joanna Tyrowicz gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl (10.10)

=Luxembourg,/,Luxembourg,-,Oktober,3,,2014:,The,European,CourtTSUE wydał ważny wyrok ws. kredytów we frankach. Dotyczy przedawnień

Sąd Najwyższy: Pozwany został pozbawiony prawa do sprawiedliwego rozstrzygnięcia 

Od prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu została wniesiona skarga nadzwyczajna. "Jak wskazano w skardze, sąd orzekający nie uwzględnił faktu, że pozwany jest konsumentem i że jako słabsza strona umowy zawieranej z profesjonalistą podlega ochronie, która w tym przypadku powinna polegać na weryfikacji czy dochodzone roszczenie nie narusza przepisów chroniących konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Tym samym pozwany został pozbawiony prawa do rzetelnego, sprawiedliwego rozstrzygnięcia wskutek istotnych błędów sądowych" - napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej

W skardze podniesiono też, że sąd okręgowy wydał nakaz zapłaty nie zbadawszy w ogóle ważności umowy, do czego był zobowiązany z mocy prawa. "Doprowadziło to do wydania wyroku w oparciu o oczywiście nieważną umowę kredytu, z uwagi na zawarte w niej postanowienia sprzeczne z ustawą" - czytamy w oświadczeniu.

Sąd Najwyższy uchylił w całości zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu.

TelewizorRekordowy wyrok za nielegalne udostępnianie Canal+ i Polsatu

Więcej o: