Maksymalne ceny energii. Rząd przyjął autopoprawkę, która rozszerza grupę uprawnionych

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o maksymalnych cenach energii. Poprawka rozszerza grupę objętą maksymalnymi cenami energii o producentów rolnych i obiekty sportowe.

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku został w piątek skierowany do Sejmu. Natomiast we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów powiadomiła, że przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy, przedłożoną przez ministrę klimatu i środowiska.

Ceny energii. Rząd powiększył grupę uprawnionych do otrzymania wsparcia. Skorzystają też rolnicy i obiekty sportowe

Autopoprawka przewiduje, że producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, będą mogli skorzystać z rządowego wsparcia w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Nowe przepisy obejmą także obiekty sportowe, przeznaczone m.in. do realizacji szkolenia członków kadry narodowej polskich związków sportowych, kadr wojewódzkich oraz osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Maksymalne ceny energii. Jakie są limity?

Rząd wprowadził mechanizm gwarancji ceny energii dla gospodarstw domowych w 2023 roku na tegorocznym poziomie. Brak wzrostu cen będzie obowiązywać jednak do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych to poziom 2 tys. kWh, 2,6 tys. kWh dla osób z niepełnosprawnościami, 3 tys. kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. 

Jak tłumaczyła ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa, w przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna powyżej limitów będzie wynosić 693 zł/MWh. Oznacza to, że jeżeli gospodarstwo domowe zużyje np. 3000 kWh, to zapłaci za 2000 kWh po cenie z zeszłego roku, a za pozostałe 1000 kWh - 693 zł.

Ustalona została także maksymalna stawka za prąd dla odbiorców wrażliwych oraz dla średnich i małych przedsiębiorstw. Od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 roku będzie wynosić 785 zł za MWh. Anna Moskwa wyjaśniała, że "w ustawie zastosowaliśmy polskie definicje, przy małych i średnich firmach, są to przedsiębiorstwa do 250 pracowników."

Na posiedzeniu 14 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Wsparcie obejmie także samorządy oraz m.in. szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych. Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną.

Do podmiotów wrażliwych, które mogą skorzystać z limitów, zaliczono:

 • szpitale i przychodnie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • remizy OSP,
 • placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • transport zbiorowy,
 • kanalizację,
 • oświetlenie uliczne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • schroniska zwierzęce,
 • azyle.
Zobacz wideo Płyta indukcyjna - największy pożeracz prądu w domu?
Więcej o: