Okres wypowiedzenia a umowa o pracę. Ile wynosi? To zależy od kilku czynników

Okres wypowiedzenia umowy o pracę nie jest jednakowy dla wszystkich pracowników. Im dłużej jesteśmy zatrudnieni u obecnego pracodawcy, tym dłużej będziemy na wypowiedzeniu. Po trzech latach pracy w jednym miejscu ten etap jest już jednakowy dla wszystkich. Ile zatem wynosi? A co jeśli pracujemy krócej? Odpowiadamy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to czas od złożenia lub otrzymania wypowiedzenia do faktycznego zakończenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Jakie elementy powinny się znaleźć w wypowiedzeniu umowy o pracę, kiedy można zrezygnować ze współpracy i jak to zrobić, tłumaczyliśmy w tekście: "Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór i zasady". W tym artykule skupimy się na tym, ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę i od czego jest zależny. 

Zobacz wideo Zmiany klimatyczne zmierzają w złym kierunku. Jak zamierza walczyć z tym Łódź?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Od czego jest zależny? Między innymi od rodzaju umowy

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie, w którym jedna ze stron (pracownik lub pracodawca) informuje, że chce zakończyć współpracę. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron. Kodeks pracy przewiduje jednak, że w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę obowiązuje tzw. okres wypowiedzenia. Chroni on zarówno pracownika, jak i pracodawcę - dzięki niemu osoba zatrudniona wie, że nie straci pracy z dnia na dzień, podobnie jak pracodawca, który nie musi się obawiać, że nagle zostanie bez rąk do pracy.

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy zawartej zarówno na okres próbny, jak i czas określony oraz nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia, który obowiązuje w przypadku zerwania stosunku pracy, jest zależny od kilku czynników: 

 • rodzaju zawartej umowy
 • czasu, na który została zawarta
 • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia a umowa o pracę. Ile wynosi? 

W przypadku osób zatrudnionych na czas określony i nieokreślony wypowiedzenie można trwać od dwóch tygodni do nawet trzech miesięcy. To, jak długi jest okres wypowiedzenia, zależy od naszego stażu w aktualnym miejscu pracy. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku zatrudnienia na czas określony i nieokreślony: 

 • pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż sześć miesięcy - dwa tygodnie wypowiedzenia
 • pracownik był zatrudniony u pracodawcy minimum sześć miesięcy- jeden miesiąc wypowiedzenia
 • pracownik był zatrudniony u pracodawcy minimum trzy lata - trzy miesiące wypowiedzenia.

Zupełnie inaczej wygląda to, gdy jesteśmy zatrudnieni na okres próbny. W przypadku takich umów okres wypowiedzenia jest zdecydowanie krótszy i może trwać zaledwie trzy dni.

Długość wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku zatrudnienia na okresie próbnym:

 • pracownik był zatrudniony do dwóch tygodni - trzy dni wypowiedzenia
 • pracownik był zatrudniony dłużej niż dwa tygodnie - tydzień wypowiedzenia
 • pracownik był zatrudniony na trzy miesiące - dwa tygodnie wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia a umowa o pracę. Od kiedy liczyć? Czy istnieją przypadki, gdy nie zostaje zachowany?

Istotną kwestią jest to, od którego dnia należy liczyć okres wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia liczonego w dniach, za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Z kolei okres wypowiedzenia liczony w tygodniach rozpoczyna się w pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie może być również liczone w miesiącach. Wówczas początkiem okresu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca.

Co ważne, w szczególnych przypadkach pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Istnieją dwie konkretne sytuacje, które dają taką możliwość.

 1. Lekarz wyda oświadczenie, w którym stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

 2. Pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.


Ważne! Możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ma również pracodawca, o czym mówi art. 52 Kodeksy pracy. Istnieją trzy powodowy, przez które może dojść do takiej sytuacji. Są to:

 • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Więcej o: