Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jak wygląda? O czym należy pamiętać?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to jedna z możliwości zakończenia stosunku pracy. W takiej sytuacji pracodawca i pracownik obustronnie zgadzają się na zaprzestanie współpracy, ustalając kiedy nadejdzie jej koniec oraz od kiedy pracownik nie musi już świadczyć pracy. Jak wygląda wypowiedzenie umowy? O czym należy pamiętać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym poradniku.

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Jest ono regulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. Warto podkreślić, że obie strony mogą wypowiedzieć każdy rodzaj umowy o pracę, a zatem umowę na czas określony, nieokreślony, a także na okres próbny. Niezależnie od kogo wyszła inicjatywa, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie są wymagany ani powód, ani uzasadnienie.

Zobacz wideo Najlepiej sprzedające się konsole w historii [TOPtech]

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jakie są sposoby rozwiązania umowy?

Istnieją trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę. W pierwszym z nich pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. W drugim pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje. Natomiast w trzecim pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a akceptuje ją pracownik.

Ważne! W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest koniecznie, aby zawierać je na piśmie, wystarczy porozumienie ustne. Jednak przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego warto spisać porozumienie, aby w przypadku naruszenia jego warunków mieć na to dowód.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron na wniosek pracownika i pracodawcy. Zasady, warunki i dokumenty

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika należy wskazać  proponowaną datę zakończenia umowy, podpisać się i zostawić miejsce na podpis pracodawcy, który oznaczać będzie zgodę na przedstawione warunki. Pracodawca ma prawo się na nie nie zgodzić i je renegocjować. Co jeszcze należy zawrzeć w takim dokumencie? 

  • datę i miejscowość, a także swoje dane osobowe oraz dane pracodawcy w górnej części
  • wyśrodkowany nagłówek "Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron"
  • datę zawarcia umowy oraz wymienienie obu stron umowy (pracownika i pracodawcę)

O czym trzeba pamiętać, kiedy to pracodawca jest inicjatorem rozwiązania umowy o pracę? Wówczas decyzję o wyrażeniu zgody na zakończenie współpracy za porozumieniem stron podejmuje pracownik. W dokumencie powinny znaleźć się te same dane, jak w odwrotnej sytuacji, czyli gdy umowę chce wypowiedzieć pracownik. W tym przypadku to pracodawca proponuje warunki. Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru porozumienia nie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków. 

Zakończenie umowy może nastąpić w dowolnym terminie zaproponowanym przez strony umowy, np. w ciągu roku, miesiąca czy tygodnia. Umowę można także wypowiedzieć z terminem natychmiastowym zakończenia współpracy.

Odpowiedź na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jak odpowiedzieć?

Podobnie jak zawarcie porozumienia, tak i jego odrzucenie może być zawarte w formie ustnej. Należy podkreślić, że milczenie, czyli brak odpowiedzi w formie ustnej lub pisemnej, jest traktowane jako brak zgody na rozwiązanie umowy na proponowanych warunkach. Dotyczy to zarówno milczenia ze strony pracodawcy, jak i pracownika. 

Gdy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zawierane jest w formie pisemnej, pracodawca pod pismem pracownika powinien opatrzyć je swoją decyzję słowami "wyrażam zgodę" lub "nie wyrażam zgody", a także datą oraz podpisem.

Ważne! W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron prawo do zasiłku będzie przysługiwało po 90 dniach od daty rejestracji w urzędzie pracy.

Więcej o: