Prawo jazdy - nadchodzą zmiany w przepisach. "Właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych"

Nowe rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych ma zapewnić "właściwy poziom merytoryczny" pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy oraz zmniejszyć liczbę członków komisji. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych został w piątek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2022 r.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Prawo jazdy 2022. Nadchodzą zmiany

Projekt ogranicza liczbę członków wchodzących w skład komisji z 35 do 31. W składzie komisji ma nie być osób posiadających studia wyższe w zakresie filologii polskiej.

"Zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń organizacji komisji. Uznano też jako wystarczające dokonywanie oceny pytania pod względem językowym przez osoby opracowujące i weryfikujące pytanie" - czytamy.

W składzie komisji będzie 31 członków:

  • 6 osób posiadających uprawnienia egzaminatora,
  • 6 osób z uprawnieniami instruktora (nauki jazdy),
  • 3 osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy,
  • 5 osób będących specjalistami co najmniej w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego mające doświadczenie w kierowaniu pojazdem,
  • 2 osoby posiadające uprawnienia w zakresie medycyny ratunkowej,
  • 2 osoby posiadające ukończone studia wyższe w zakresie psychologii,
  • 2 osoby posiadające studia wyższe na kierunku obejmującym swoim zakresem wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki,
  • po jednej osobie posiadającej odpowiednią znajomość języka angielskiego i niemieckiego,
  • 1 osoba posiadająca znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego,
  • 2 osoby znające polski język migowy.

Prawo jazdy 2022. "Właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych"

Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych będzie pracowała nad pytaniami dla kandydatów na kierujących pojazdami, instruktorów szkolenia, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy czy też kierowców zawodowych.

"Zaproponowane przepisy powinny skutkować eliminowaniem też sytuacji powstawania błędu w opracowywanych pytaniach, mając na uwadze zaproponowany tryb działania komisji i weryfikacji pytań egzaminacyjnych. W przypadku weryfikacji istniejącego pytania egzaminacyjnego nastąpi wycofanie tego pytania z katalogu pytań; Jeśli dokonana zostanie korekta i pozytywna weryfikacja, nastąpi ponowne wprowadzenie tego pytania do katalogu" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

"Zakłada się, że zaprojektowane przepisy zapewnią w wyniku działania ww. komisji egzaminacyjnej, uwzględniając zaproponowane tryby i dokumentowanie działania komisji, właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, właściwy skład komisji o określonych kwalifikacjach członków komisji i transparentność [...] opracowywania nowych pytań egzaminacyjnych i ich weryfikacji lub tłumaczenia oraz weryfikacji, lub tłumaczenia istniejących pytań egzaminacyjnych w katalogu pytań" - podkreślono.

Zobacz wideo Jak marże rafineryjne wpływają na cenę paliwa? Ekspert wyjaśnia
Więcej o: