2-3 miesiące oczekiwania na sanatorium. Ale ZUS opłaci rehabilitację w ramach prewencji rentowej

W ramach prewencji rentowej ZUS opłaca rehabilitację leczniczą, w tym wyjazdy do sanatorium. Zakład pokryje koszty noclegu, wyżywienia, zabiegów i przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Na miejsca trzeba czekać 2-3 miesiące.
Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

ZUS prowadzi prewencję rentową. W jej ramach można skorzystać z programu rehabilitacji, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że odzyskasz ją po rehabilitacji. Dodatkowo trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

 • jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. 

Z prewencji rentowej nie mogą skorzystać osoby, które mają przyznaną na stałe emeryturę lub rentę. 

Sanatorium na ZUS. Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zakład zwróci też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania oraz  do i z ośrodka rehabilitacyjnego. Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Rehabilitacja może się odbywać w dwóch trybach:

stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu
 • narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa)
 • układu krążenia
 • układu oddechowego
 • psychosomatycznych
 • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego
 • narządu głosu

ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu
 • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

"Średni czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 -12 tygodni. W przypadku profilu, gdzie czas oczekiwania ma decydujące znaczenie dla procesu powrotu do zdrowia (wczesna rehabilitacja po wypadkach) okres oczekiwania wynosi ok. 2 tygodni. Z rehabilitacji leczniczej w terminie krótszym niż 8 tygodni można skorzystać także w przypadku schorzeń układu krążenia albo rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym. Najdłuższy okres oczekiwania jest w profilach specjalistycznych, m.in. narządu głosu i może on być dłuży niż 12 tygodni w przypadku osób, którym lekarz leczący wystawił wniosek o rehabilitację i osoby te nie pobierają świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego, albo renty z tytułu niezdolności do pracy)" - informuje ZUS w odpowiedzi na pytania Faktu.

Jak otrzymać skierowanie na rehabilitację opłacaną przez ZUS?

Aby skorzystać z prewencji rentowej, należy złożyć wniosek  o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4 znajdzie pod TYM adresem), który wypełni lekarz, u którego się leczysz. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.
 • Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika zabierz przygotowaną dokumentację z leczenia.

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, będzie można skorzystać z prewencji rentowej.

Więcej o: