Co za zaskoczenie! Bezrobocie we wrześniu jednak wyższe od prognoz. To nie koniec niespodzianek

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. To niespodzianka, bo spodziewano się 4,8 proc. Ale to nie wszystko. GUS zrewidował też w górę starsze odczyty. Dlaczego i czy to coś zmienia?
Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?

Bezrobocie we wrześniu było na nieco niższym poziomie niż miesiąc wcześniej. Ale ten spadek widzimy dopiero teraz, bo według wcześniejszych danych sierpniowa stopa wyniosła 4,8 proc. I takiego odczytu spodziewano się również tym razem. GUS jednak zrewidował "stare" dane w górę. I to mocno, bo w przypadku sierpnia do 5,2 proc. W takiej sytuacji wrześniowy 5,1 oznacza lekki spadek. 

Bezrobocie zaskakująco wyższe od prognoz. "Winna" rewizja GUS

Skąd ta rewizja? GUS cofnął się do grudnia 2021 roku i uwzględnił dane ze Spisu Rolnego (co zresztą wcześniej zapowiadał) dotyczące pracujących poza rolnictwem oraz w rolnictwie indywidualnym. Po tej rewizji stopa bezrobocia rejestrowanego w omawianym okresie jest wyższa o między 0,3 a 0,5 punktu procentowego względem pierwotnie publikowanych danych.

Czyli: nie jest tak, że bezrobotnych nagle przybyło więcej, zmiana dotyczy liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia to wyrażony w procentach udział liczby bezrobotnych w liczbie wszystkich aktywnych zawodowo. Tymczasem, jak szacuje GUS, liczba osób pracujących w rolnictwie spadła o połowę, do około jednego miliona. Zmienił się więc mianownik. "Według Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 r. populacja pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wyniosła 1030,2 tys., natomiast według spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r. populacja ta liczyła 2262,6 tys." - pisze GUS w komunikacie wyjaśniającym do danych. 

Ten duży spadek populacji pracujących rolników wziął się przede wszystkim ze zmiany metodologii. "W PSR [Powszechny Spis Rolny - red.] 2020 do gospodarstw rolnych nie były zaliczane jednostki o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych niespełniające odpowiednich progów dla prowadzenia działalności rolniczej" - czytamy w informacji GUS. Do tego dochodzą takie czynniki jak zmniejszenie liczby gospodarstw indywidualnych w czasie dekady pomiędzy spisami (2010-2020) czy zmiany demograficzne. 

Informacja GUS nt. rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r.Informacja GUS nt. rewizji stopy bezrobocia rejestrowanego w 2022 r. Źródło: GUS

Niemniej jest to zaskoczenie, a rozminięcie się danych z prognozą nie dotyczy tylko bankowych analityków. Także Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, któremu podlega praca, zakładało utrzymanie się poziomu bezrobocia na 4,8 proc. Na początku października informowała o tym ministerka Marlena Maląg

Bezrobocie w Polsce. Są nowe dane GUS. Samych bezrobotnych jest mniej

Jeśli chodzi o liczbę bezwzględną zarejestrowanych osób bezrobotnych (tutaj rewizji nie było), to na koniec września wyniosła ona 801,7 tys. To mniej niż miesiąc wcześniej (było 806,9 tys.) i we wrześniu ubiegłego roku (934,7 tys.). 

"Liczba bezrobotnych i dynamika procesów na rynku pracy jest taka sama, jak wynikało z wcześniejszych danych" - podkreślają ekonomiści PKO BP. 

 

Więcej o: