Renta rodzinna. Czy wdowy i wdowcy aktywni zawodowo mogą się ubiegać o emeryturę po zmarłych?

Renta rodzinna, znana także jako wdowia emerytura, to świadczenie, o które może ubiegać się emeryt czy emerytka w przypadku śmierci drugiego z małżonków. Co jednak w sytuacji, gdy ubiegająca/y się o rentę rodzinną, jest nadal aktywna/y zawodowo?

Renta rodzinna, często nazywana "emeryturą po mężu", to świadczenie, które przysługuje krewnym zmarłego emeryta. By móc je jednak pobierać, spełnione muszą zostać pewne warunki. Czy wciąż pracująca wdowa lub wdowiec mają prawo do otrzymania świadczenia?

Zobacz wideo Prof. Wojciechowski: Kilka lat może utrzymać się dwucyfrowa inflacja

Emerytura po mężu. Jakie warunki musi spełnić wdowa?

Na przejęcie świadczenia po zmarłym seniorze ubiegać- się mogą członkowie jego rodziny - małżonek, dzieci (także dzieci drugiego małżonka czy dzieci przysposobione), wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletności oraz rodzice (także macocha, ojczym i osoby przysposabiające).

Wdowa w chwili śmierci męża musi mieć ukończone 50 lat lub być niezdolna do pracy albo musi wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, uprawnionych do renty rodzinnej (jeśli nie ukończyło 16 lat lub 18 w przypadku dalszej nauki w szkole). 

Prawo do renty rodzinnej zyska również wdowa, która osiągnęła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, ale nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od momentu, kiedy przestała wychowywać dzieci. Wdowa, która nie spełnia żadnych wymienionych warunków, a która nie ma żadnych źródeł utrzymania, przez rok po śmierci męża może liczyć na prawo do okresowej renty rodzinnej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytury (zdjęcie ilustracyjne)Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku - komu przysługuje?

Czy osoba aktywna zawodowa może ubiegać się o rentę rodzinną?

Jak podaje TOK FM, powołując się na informacje portalu Bezprawnik.pl, renta rodzinna może zostać wypłacona jednak także wdowie czy wdowcowi, którzy nadal pracują. Muszą oni jednak mieścić się w tzw. kryterium zarobkowym, czyli:

  • ich przychód nie może przekraczać 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie jest to 6583,03 zł brutto) - wówczas mogą liczyć na prawo do renty w pełnej wysokości;
  • jeśli ich przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie jest wyższy niż jego 130 proc. (obecnie 8557,90 zł brutto), renta rodzinna zostanie wypłacona z pomniejszeniem o kwotę przekroczenia.

Powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie nie zostanie wypłacone. 

Skład węgla - zdjęcie ilustracyjneKilka dodatków węglowych na jeden adres - jakie są warunki?

Więcej o: