Dodatek osłonowy - ostatni moment na złożenie wniosku. Ale świadczeń jest więcej [LISTA]

Dodatek węglowy, dodatek osłonowy, dodatki do ogrzewania i nie tylko - wciąż można składać wnioski o te świadczenia, ale w niektórych przypadkach termin na złożenie dokumentów powoli dobiega końca. Jak złożyć wniosek o dodatki? Wyjaśniamy.

Dodatek osłonowy został wprowadzony jako element tzw. tarczy antyinflacyjnej. To odpowiedź rządu na rosnące ceny energii i żywności. Jednak czas na złożenie wniosku już dobiega końca.

Dodatek osłonowy. Jak złożyć wniosek? Czas ucieka

Wysokość dodatku osłonowego jest zależna od przychodów gospodarstwa domowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:  

  • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
  • 600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wyższe dodatki osłonowe - odpowiednio 500 zł, 600 zł, 850 zł i 1150 zł - przysługują, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W przypadku tego świadczenia obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dodatek osłonowy jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Więcej o świadczeniach i dodatkach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wniosek należy złożyć do 31 października 2022 roku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek - można tego dokonać w formie papierowej lub elektronicznej. Składając wniosek, brane pod uwagę są dochody z 2021 r.

Dodatek węglowy - jak uzyskać świadczenie? Gdzie złożyć wniosek?

Dodatek węglowy, jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych, przysługuje każdemu, kto ogrzewa mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony. Wnioski o dodatek węglowy należy składać w urzędzie gminy do 30 listopada.

Dodatek do ogrzewania na drewno, pellet, gaz LPG, olej opałowy. Do kiedy złożyć wniosek?

Podobnie jest w przypadku dodatku do ogrzewania drewnem, pelletem, inną biomasą, gazem LPG i olejem opałowym. Chodzi o jednorazowe świadczenie, którego wysokość jest zależna od tego, czym ogrzewamy gospodarstwo domowe. Dodatki do ogrzewania wynoszą:

  • 3 tys. zł w przypadku, jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy;
  • 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe;
  • 500 zł dla ogrzewania na LPG;
  • 2 tys. zł. w przypadku ogrzewania na olej opałowy.

Wnioski o dodatek do źródeł ciepła należy składać do samorządu do 30 listopada.

"Dobry Start". Do kiedy złożyć wniosek o świadczenie 300 Plus?

Czas na złożenie wniosku powoli dobiega końca również w przypadku jednorazowego świadczenia "Dobry Start". Chodzi o tzw. 300 Plus, czyli wyprawkę szkolną, która przysługuje wszystkim rodzinom, bez względu na dochody. Kwota 300 zł przysługuje osobom uczącym się do 20. roku życia. Dłużej świadczenie otrzymują uczniowie z niepełnosprawnością - do 24. roku życia.

Wniosek do 30 listopada może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dokumenty należy wyłącznie w formie elektronicznej - można to zrobić za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Bon na dekoder lub telewizor. Jak uzyskać?

Natomiast bon na dekoder lub telewizor, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł lub 250 zł, można otrzymać po złożeniu wniosku, na co mamy czas do 31 grudnia. Dodatek ten ma związek ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe. Osoby zainteresowane otrzymają kod, który będzie można wykorzystać na zakup urządzenia w wybranych sklepach stacjonarnych lub internetowych, które przystąpiły do programu. 

Wniosek o bon na dekoder lub telewizor można złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika za pośrednictwem: 

  • formularza online na platformie gov.pl;
  • Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej.
Zobacz wideo Prof. Wojciechowski: Kilka lat może utrzymać się dwucyfrowa inflacja
Więcej o: