Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy jego kwota wzrośnie dwa razy? Ile wyniesie w przyszłym roku?

Świadczenie pielęgnacyjne jest dodatkiem, który co roku podlega waloryzacji. W związku z tym osoby pobierające to świadczenie mogą spodziewać się, że w 2023 roku jego kwota będzie wyższa. Ile wyniesie? Jakie warunki trzeba spełnić, by je pobierać?

Świadczenie pielęgnacyjne jest corocznie waloryzowane, a jego wysokość jest związana z podwyżką wynagrodzenia minimalnego. W przyszłym roku minimalna pensja ma wzrosnąć dwa razy - czy oznacza to, że świadczenie również zostanie zwaloryzowane dwukrotnie?

Zobacz wideo Czy możemy stracić pieniądze z KPO? Odpowiada Krzysztof Hetman

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy wzrośnie dwa razy? Ile wyniesie?

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie. W 2023 roku możemy spodziewać się kolejnej podwyżki. I choć minimalne wynagrodzenie, z uwagi na wysoką inflację, ma wzrosnąć dwa razy (od 1 stycznia podwyżka wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca 3600), świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie tylko raz. Przepisy przewidują bowiem tylko jedną jego waloryzację. 

Skoro najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia ma wzrosnąć z 3010 zł do 3490 zł, to wskażnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 15,94 proc. - podaje infor.pl. Oznaczałoby to wzrost świadczenia w styczniu 2023 roku z 2119 zł do 2457 zł. Na oficjalne ogłoszenie zwaloryzowanej kwoty minister rodziny i polityki społecznej ma czas do 15 listopada. 

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. lub 25. roku życia - o ile wciąż się uczą. Może więc ono przysługiwać:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, świadczenie może pobierać tylko osoba, która zrezygnowła z zatrudnienia lub pracy zarobkowej na rzecz podjęcia opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Podjęcie się pracy równałoby się z odebraniem prawa do pobierania pieniędzy z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego. 

Więcej o: