Emerytury i renty 2022. Jakie są terminy wypłat rent i emerytur w ZUS, KRUS oraz MSWiA? Aż siedem dat

W zależności od tego, skąd emeryci lub renciści pobierają świadczenia, termin wypłat jest zróżnicowany. Okazuje się, że jest aż siedem terminów. Co w przypadku, jeśli wypłata świadczenia wypada w dniu wolnym od pracy?

Świadczenia emerytalne i rentowe wypłaca kilka instytucji, przez co terminów wypłat jest kilka. W jakich dniach świadczeniobiorcy otrzymują niezbędne środki finansowe? Sprawdzamy, kiedy emeryci lub renciści powinni otrzymywać świadczenia z ZUS, KRUS czy Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz z Wojskowego Biura Emerytalnego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Terminy wypłat emerytury lub renty z oddziałów ZUS, KRUS i MSWiA 

Osoby pobierające emerytury, które są wypłacane przez ZUS czy KRUS, mają z góry ustalone terminy wypłaty świadczeń przez regionalne oddziały emerytalne. Wybierają one termin wypłaty świadczenia na podstawie trzech przesłanek:

  • terminy, w których oddział realizuje wypłaty,
  • liczby wypłat dokonywanych w danym dniu,
  • liczby wpływów ze składek.  

Seniorzy mogą otrzymać swoje świadczenia w jednym z wcześniej określonych terminów tj. 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia każdego miesiąca. Należy jednak pamiętać, że nie każdy oddział dysponuje taką samą liczbą terminów. Jeśli dany oddział ZUS wypłaca mniej świadczeń, wtedy też jest mniej dostępnych terminów.

KRUS również wypłaca świadczenia w terminach, które określono z góry, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Nie każdy lokalny oddział KRUS dysponuje taką liczbą dostępnych terminów.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca emerytury, renty czy dodatki w jednym, z góry narzuconym terminie. Świadczeniobiorcy mogą spodziewać się wypłat 5. dnia każdego miesiąca. Podobnie jest ze świadczeniami, które wypłaca Wojskowe Biuro Emerytalne. Świadczeniobiorcy otrzymują je z góry 10. dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy dany dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wtedy emeryci powinni ją otrzymać dzień wcześniej.

Czy można zmienić datę wypłaty emerytury lub renty?

Podczas składania wniosku o świadczenie można podać dogodny termin, jednak ZUS czy KRUS nie ma obowiązku wziąć tej prośby pod uwagę. Wszystko bowiem jest dostosowane do planów finansowych. Zmiana terminu wypłaty emerytury lub renty jest możliwa również po złożeniu stosownego odwołania. Zostaje wtedy rozpatrzona pozytywnie tylko w określonych przypadkach.

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny od pracy, wtedy świadczeniobiorcy powinni otrzymać je na konto dwa dni przez wskazanym terminem. Warto też mieć konto bankowe, na które zostanie przelana emerytura lub renta, ponieważ listonosz może spóźnić się z oczekiwaną emeryturą.

W tym roku niektórzy emeryci i renciści, którzy terminowo powinni otrzymać świadczenia 25 grudnia, mogą się spodziewać, że pieniądze trafią na ich konto już 23 grudnia. Natomiast osoby, które powinny otrzymać przelew 31 grudnia, muszą go dostać do 29 grudnia.

Więcej o: