Zaległy urlop 2022. Do kiedy można go wykorzystać? Ekwiwalent możliwy tylko w jednym przypadku

Pracownikom zostały dwa miesiące na wykorzystanie urlopu przyznanego im na 2022 rok. Jeśli nie wykorzystają wolnego w całości, będą musieli to zrobić w określonym terminie.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom przysługuje co roku 20 lub 26 dni urlopu (liczba dni zależy od stażu pracy). Urlop za dany rok powinni wykorzystać do 31 grudnia, ale nie zawsze jest to możliwe.

Z czego może wyniknąć zaległy urlop?

W przepisach przewidziano sytuacje, gdy skorzystanie z przysługującego osobie pracującej wolnego może istotnie przesunąć się w czasie:

  • na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami;
  • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, a więc w przypadku, gdyby nieobecność pracownika miała spowodować poważne zakłócenia toku pracy;
  • z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (np. choroba, urlop macierzyński);
  • ze względu na okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo Zwolnienie na dziecko - ile dni w roku przysługuje rodzicom?

Kiedy najpóźniej pracownik musi pójść na zaległy urlop?

Jeśli niewykorzystany urlop odłoży się na kolejny rok, mówimy o urlopie zaległym. Ten, zgodnie z przepisami, musi zostać udzielony przez pracodawcę najpóźniej 30 września nowego roku. Mówiąc inaczej - 30 września to ostatni dzień, w którym pracownik powinien iść na urlop, by nie stracić tych zaległych dni.

Czy w zamian za zaległy urlop pracownikowi należy się ekwiwalent?

Kodeks pracy wyjaśnia, że pracodawca nie może zaproponować pracownikowi pieniędzy w zamian za niewykorzystane dni urlopu. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi tylko w przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązywania stosunku pracy.

Kara za nieudzielenie urlopu. Co grozi pracodawcy?

Nieudzielenie zaległego urlopu we wskazanym terminie jest naruszeniem praw pracowniczych, za co pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Więcej o: