Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? Czy ma wpływ na staż pracy? I tak, i nie

Umowa zlecenie, czyli tzw. śmieciówka jest popularną formą zatrudnienia m.in. ze względu na niższy koszt dla pracodawcy. Czy wlicza się ona do emerytury i stażu pracy?

Umowa zlecenie jest popularną formą zatrudnienia. Dla pracodawcy stanowi niższy koszt, a także brak konieczności udzielania urlopu. Czy wlicza się ona do emerytury?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Należy zaznaczyć, że zlecenie jest umową cywilnoprawną. "Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie" - wynika z art. 734 Kodeksu cywilnego. Przy zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu czy rozstrzyganiu wszelkich sporów zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. 

W przypadku umowy zlecenie uiszczane są obowiązkowe: składki na ubezpieczenie wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Te na ubezpieczenia społeczne (które opłaca się na umowie zlecenie) wliczają się do tzw. okresów składkowych - dają więc one prawo do emerytury. 

Z kolei okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy - podaje portal Poradnik Pracownika. Oznacza to, że nie wlicza się on do emerytury. Zdarzają się jednak wyjątki. Gdy obowiązki wykonywane są pod stałym nadzorem i kierownictwem, możliwe, że czas zostanie uwzględniony.

Na emeryturę mogą przejść: 

  • kobiety po ukończeniu 60. roku życia z 20-letnim stażem pracy,
  • mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia z 25-letnim stażem pracy.

Umowa zlecenie a wysokość emerytury

Umowa zlecenie ma także wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Jak wspomnieliśmy, za każdym razem pracodawca opłaca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy:

  • od 0,40 do 3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego,
  • 19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego,
  • 8 proc. ubezpieczenia rentowego,
  • 9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego. 

Umowa zlecenie - minimalna stawka godzinowa 

Ponadto pracodawca zobowiązany jest, aby wypłacane wynagrodzenie nie było niższe niż zagwarantowana minimalna stawka określona na dany rok. W 2022 roku wynosi ona 19,70 zł brutto za godzinę. Jeśli zleceniodawca nie zastosuje się do tego wymogu, w świetle prawa podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Więcej o: