Urlop okolicznościowy - kiedy można wnioskować? Komu i na jakie zdarzenia przysługuje?

Niekiedy w życiu człowieka dochodzi do sytuacji, które wymagają wzięcia dnia wolnego od pracy. Istnieje kilka przykładów zdarzeń, które uprawniają pracowników do otrzymania dodatkowego, płatnego dnia wolnego. Tak zwany urlop okolicznościowy przysługuje w określonych przypadkach.

Urlop okolicznościowy przyznawany jest pracownikowi w ściśle określonych okolicznościach, które związane są z nim samym lub najbliższymi członkami rodziny. Są to dodatkowe dni, które nie wliczają się w pulę standardowego urlopu. Zasady dotyczące korzystania z urlopu okolicznościowego uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zobacz wideo Wypalenie zawodowe uznane za poważne zagrożenie dla zdrowia

Urlop okolicznościowy - zasady udzielania

Jak wynika z § 15. wyżej wspomnianego rozporządzenia, pracownik może otrzymać płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. O chęci uzyskania wolnego powinien odpowiednio wcześnie poinformować pracodawcę - chyba, że doszło do nagłej i niespodziewanej sytuacji, takiej jak śmierć bliskiego. W tym przypadku podwładny powinien zgłosić to przełożonemu jak najszybciej, a najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

W przypadku składania wniosku o urlop okolicznościowy pracownik musi okazać właściwe dokumenty, na przykład akt zgonu. Jeżeli nie jest to możliwe wcześniej, formalności muszą zostać uzupełnione w chwili otrzymania dokumentacji.

Urlop okolicznościowy - śmierć bliskiego

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, śmierć bliskich uprawnia do jednego lub dwóch dni wolnych. Dwudniowy urlop okolicznościowy przysługuje z tytułu śmierci i pogrzebu ojca lub matki, macochy lub ojczyma, męża czy żony lub dziecka. W przypadku dziadka lub babci, brata lub siostry czy teścia lub teściowej przysługuje jeden dzień urlopu.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zaległy urlop 2022. Do kiedy można go wykorzystać? Czy w zamian można dostać ekwiwalent? (zdjęcie ilustracyjne)Zaległy urlop. Do kiedy można go wykorzystać? Czy należy się ekwiwalent?

Urlop okolicznościowy - ślub

  • Rozporządzenie MPiPS rozdziela urlop okolicznościowy z okazji ślubu na ślub własny lub dziecka. W pierwszym przypadku pracownik może otrzymać dwa dni wolne od pracy, zaś drugim jeden dzień. Co ważne, śluby innych osób - na przykład rodzeństwa - nie uprawniają do dodatkowych dni wolnych.

Urlop okolicznościowy - urodzenie dziecka

  • Narodziny dziecka to wydarzenie, które uprawnia pracownika do otrzymania dwóch dni urlopu okolicznościowego. Ojciec może wykorzystać ten czas na dzień porodu i dzień po nim. Zazwyczaj ma to związek z towarzyszeniem matce w szpitalu i zgłoszeniu dziecka do urzędu.

Wniosek o urlop okolicznościowy

We wniosku do pracodawcy o udzielenie urlopu okolicznościowego powinno się znaleźć kilka wymaganych informacji. Są to imię i nazwisko pracownika, adres, miejscowość i data, nazwa i adres pracodawcy, okoliczności uzasadniające przyznanie urlopu, liczba dni urlopu i data, a także podpis pracownika.

Emerytura (zdjęcie ilustracyjne)Umowa zlecenie. Czy wlicza się do emerytury i stażu pracy?

Więcej o: