Urlop okolicznościowy - kiedy można wnioskować? Komu i na jakie zdarzenia przysługuje?

Niekiedy w życiu człowieka dochodzi do sytuacji, które wymagają wzięcia dnia wolnego od pracy. Istnieje kilka przykładów zdarzeń, które uprawniają pracowników do otrzymania dodatkowego, płatnego dnia wolnego. Tak zwany urlop okolicznościowy przysługuje w określonych przypadkach.

Urlop okolicznościowy przyznawany jest pracownikowi w ściśle określonych okolicznościach, które związane są z nim samym lub najbliższymi członkami rodziny. Są to dodatkowe dni, które nie wliczają się w pulę standardowego urlopu. Zasady dotyczące korzystania z urlopu okolicznościowego uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zobacz wideo Wypalenie zawodowe uznane za poważne zagrożenie dla zdrowia

Urlop okolicznościowy - zasady udzielania

Jak wynika z § 15. wyżej wspomnianego rozporządzenia, pracownik może otrzymać płatny urlop ze względu na ważne wydarzenia w życiu. O chęci uzyskania wolnego powinien odpowiednio wcześnie poinformować pracodawcę - chyba, że doszło do nagłej i niespodziewanej sytuacji, takiej jak śmierć bliskiego. W tym przypadku podwładny powinien zgłosić to przełożonemu jak najszybciej, a najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

W przypadku składania wniosku o urlop okolicznościowy pracownik musi okazać właściwe dokumenty, na przykład akt zgonu. Jeżeli nie jest to możliwe wcześniej, formalności muszą zostać uzupełnione w chwili otrzymania dokumentacji.

Urlop okolicznościowy - śmierć bliskiego

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, śmierć bliskich uprawnia do jednego lub dwóch dni wolnych. Dwudniowy urlop okolicznościowy przysługuje z tytułu śmierci i pogrzebu ojca lub matki, macochy lub ojczyma, męża czy żony lub dziecka. W przypadku dziadka lub babci, brata lub siostry czy teścia lub teściowej przysługuje jeden dzień urlopu.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Urlop okolicznościowy - ślub

  • Rozporządzenie MPiPS rozdziela urlop okolicznościowy z okazji ślubu na ślub własny lub dziecka. W pierwszym przypadku pracownik może otrzymać dwa dni wolne od pracy, zaś drugim jeden dzień. Co ważne, śluby innych osób - na przykład rodzeństwa - nie uprawniają do dodatkowych dni wolnych.

Urlop okolicznościowy - urodzenie dziecka

  • Narodziny dziecka to wydarzenie, które uprawnia pracownika do otrzymania dwóch dni urlopu okolicznościowego. Ojciec może wykorzystać ten czas na dzień porodu i dzień po nim. Zazwyczaj ma to związek z towarzyszeniem matce w szpitalu i zgłoszeniu dziecka do urzędu.

Wniosek o urlop okolicznościowy

We wniosku do pracodawcy o udzielenie urlopu okolicznościowego powinno się znaleźć kilka wymaganych informacji. Są to imię i nazwisko pracownika, adres, miejscowość i data, nazwa i adres pracodawcy, okoliczności uzasadniające przyznanie urlopu, liczba dni urlopu i data, a także podpis pracownika.

Więcej o: