Dlaczego rząd przejmuje aktywa Gazpromu? Minister: Konieczne dla bezpieczeństwa, szczególnie teraz

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii skomentował przejęcie aktywów Gazpromu przez polski rząd. "Ta decyzja służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polski, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z agresją Rosji w Ukrainie i działaniami Putina mającymi destabilizować sytuację w Europie" - poinformował. W spółce PAO Gazprom został ustanowiony tymczasowy zarząd komisaryczny.

Rząd przejmuje aktywa Gazpromu w Polsce. To efekt decyzji ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, który na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustanowił w firmie PAO Gazprom tymczasowy zarząd przymusowy. Obejmuje on wszystkie akcje PAO Gazprom w spółce System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz.

Zobacz wideo Lasota: W marcu Morawiecki i Obajtek ogłaszali embargo na surowce z Rosji. Minęło 7 miesięcy, nie wydarzyło się nic

Rząd przejmuje aktywa Gazpromu w Polsce

"Ustanowienie zarządu przymusowego jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania EuRoPol Gazu, w tym uniknięcia paraliżu decyzyjnego w tej firmie oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeznaczonej do przesyłu gazu. Ta decyzja służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego Polski, szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z agresją Rosji w Ukrainie i działaniami Putina mającymi destabilizować sytuację w Europie" - czytamy w oświadczeniu ministra Waldemara Budy.

Minister dodaje, że Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego, by przeciwdziałać skutkom rosyjskiej agresji oraz by eliminować rosyjski kapitał i rosyjskie wpływy. 

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Gazprom. Czym jest EuRoPol Gaz?

Spółka EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiej części systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa. W jego skład wchodzi gazociąg, który może być wykorzystywany do przesyłania gazu ziemnego na potrzeby odbiorców zagranicznych oraz krajowych. Operatorem systemu przesyłowego w polskiej części jest firma Gaz-System S.A., która odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo, w tym za konserwację, remonty i bieżący dozór technologiczny. 

"W sytuacji obecnego pata decyzyjnego w EuRoPol Gazie, Gaz-System, polski operator tej części rurociągu, nie miał partnera do podejmowania kluczowych decyzji dla bezpieczeństwa infrastruktury" - wyjaśnia minister Waldemar Buda. 

Polska przejmie aktywa Gazpromu w trosce o bezpieczeństwo energetyczne

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn także podkreślał, że ten podmiot jest kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego

"Zgodnie z decyzją władz Polski PAO Gazprom został wpisany na polską listę sankcyjną po to, żeby de facto nie finansować rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Ta decyzja o charakterze sankcyjnym spowodowała zamrożenie całych aktywów PAO Gazprom w spółce EuRoPol Gaz, a zatem decyzja ministra rozwoju i technologii powoduje, że EuRoPol Gaz może funkcjonować dalej" - mówił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. 

Polska przejmie aktywa Gazpromu. Co dalej?

Minister Stanisław Żaryn przypomniał, że PAO Gazprom, objęty sankcjami w kwietniu, dysponował częścią akcji EuRoPol Gazu. "A zatem wykonanie tej decyzji spowodowało pewne zawirowania w działalności tej polsko-rosyjskiej spółki. Ostatnia decyzja ministra Waldemara Budy powoduje, że EuRoPol Gaz znowu może normalnie funkcjonować" - zaznaczył sekretarz stanu w kancelarii premiera

Tymczasowy zarząd przymusowy może ustanowić minister rozwoju i technologii w firmie wpisanej na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja taka jest podejmowana, gdy jest to niezbędne do zapewniania dalszego działania firmy z uwagi na konieczność utrzymania miejsc pracy, świadczenia usług dla społeczeństwa lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym. Środek ten można zastosować też wtedy, gdy chodzi o ochronę interesu ekonomicznego państwa. 

Więcej o: