Koniec użytkowania wieczystego w Polsce - "likwidujemy relikt PRL". Co w zamian? Są już szczegóły

Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości na gruncie państwa lub gminy będą mogli wykupić ją na preferencyjnych zasadach. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy prace nad zmianami dot. użytkowania wieczystego. - Zagwarantowanie stabilnego prawa do gruntu przełoży się na wzrost potencjału gospodarczego kraju - zapowiada szef MRIT Waldemar Buda. Rozwiązanie ma wejść w życie w 2023 roku.

Użytkowanie wieczyste w Polsce polega na oddaniu w użytek nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej, lub prawnej na czas określony - 99 lat. W wyjątkowych przypadkach może być krócej, lecz nie mniej niż 40 lat. Prawo to wprowadzono jeszcze w czasach PRL-u. MRIT zapowiedziało jednak gruntowne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, która zawiera te przepisy. 

MRiT zmieni PRL-owskie prawo

- Czas na eliminowanie użytkowania wieczystego na gruntach wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Likwidujemy relikt PRL, gdzie własność jest czysto iluzoryczna. Mamy już zgodę Uni Europejskiej na te działania - powiedział Waldemar Buda.

Obecnie właściciel gruntu nie może przekształcić użytkowania wieczystego, ponieważ nie istnieją żadne wyznaczone reguły odpłatności. Nowe przepisy mają ustanowić, że organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie. 

- Nasza propozycja jest oczekiwana przez rynek. Niektórzy inwestorzy obawiają się długookresowego inwestowania na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym. Poza tym uwłaszczenie daje szansę na uwolnienie się od podnoszonej przez organy opłaty za użytkowanie wieczyste. Z racji wysokich opłat inwestowanie na niektórych terenach stało się nieopłacalne, a firmy nie są w stanie przewidzieć wysokości podwyżek - tłumaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Koniec użytkowania wieczystego w Polsce. Co w zamian?

Nowy model odpłatności za grunty sprzedawane inwestorom, którzy dotychczas byli użytkownikami wieczystymi. będzie oparty na mechanizmie ustalania ceny na podstawie wartości nieruchomości. Płatność będzie można pomniejszyć w zgodzie z unijnymi regułami pomocy publicznej.  

Z proponowanych rozwiązań, podanych przez resort rozwoju w oficjalnym komunikacie wynika, że cena gruntu należącego do Skarbu Państwa będzie wynosić 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku płatności jednorazowej lub 25-krotność przy płatności w ratach, nie więcej jednak niż 60 proc. gruntu. Z kolei w przypadku gruntu Jednostki Samorządu Terytorialnego  cena wykupu wyniesie co najmniej 20-krotność opłaty rocznej, jednak nie więcej niż wartość gruntu. 

- Uwłaszczamy użytkowników wieczystych w Polsce. Koniec z niepewnością co do podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste lub co do przedłużenia okresu obowiązywania umowy. Zagwarantowanie stabilnego prawa do gruntu przełoży się na wzrost potencjału gospodarczego kraju - oznajmił szef MRIT.  

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W przypadku różnicy między wartością rynkową gruntu a ceną ministerstwo chce wprowadzić możliwość rozliczenia w ramach limitu pomocy dozwolonego wsparcia publicznego i ewentualną dopłatę po przekroczeniu tego limitu. Możliwość zgłoszenia roszczenia o wykup będzie obowiązywać przez rok od wejścia w życie ustawy. 

Koniec użytkowania wieczystego w Polsce. Jakie korzyści?

Według danych opublikowanych przez MRiT w Polsce jest 405 796 gruntów w użytkowaniu wieczystym. Jeśli 25 proc. zostałoby nabyte przez inwestorów, a 50 proc. z nich zrobiłoby to za pomocą płatności jednorazowej, to dochód ze sprzedaży osiągnie szacunkowo od 1,42 do 2,85 mld zł w przypadku Skarbu Państwa i od 1,18 mld zł do 2.37 mld zł w przypadku JST. 

Zobacz wideo Idzie spadek cen nieruchomości? Dr Czerniak: Spodziewam się, że ceny wyhamują

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać według przewidywań w 2023 roku. Resort zapewnia, że te zmiany przyniosą także impuls inwestycyjny, a w kolejnych latach zwiększą się wpływy z podatku od nieruchomości.

Więcej o: