Zasiłek chorobowy. Czy trzeba złożyć wniosek, by otrzymać pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby ZUS wypłacił zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek. Złożyć go muszą te osoby, którym to nie pracodawca, a urząd wypłaca świadczenie. Dowiedz się jaki wniosek musisz złożyć, aby otrzymać pieniądze.

Zasiłek chorobowy jest finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca ma obowiązek wypłacić to świadczenie pracownikowi w przypadku choroby. Jeżeli o świadczenie starają się osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, czy osoby po ustaniu zatrudnienia, wtedy odpowiedni wniosek muszą skierować bezpośrednio do ZUS-u. Bez wniosku pieniądze nie zostaną wypłacone. 

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kto musi składać wniosek, aby otrzymać świadczenie?

Jeżeli osoba, która stara się o wypłatę świadczenia chorobowego, pracuje w firmie, która zatrudnia więcej niż 20 pracowników, wówczas to pracodawca odpowiada za wypłatę tak zwanego chorobowego. Jeżeli jednak o świadczenie starają się osoby, które pracują na własny rachunek, te, które z nimi współpracują, duchowni, czy osoby po ustaniu zatrudnienia, wtedy odpowiedni wniosek muszą skierować bezpośrednio do urzędu.

Jaki wniosek należy wypełnić, żeby otrzymać pieniądze?

Aby uzyskać zasiłek chorobowy, nie trzeba przedkładać pracodawcy żadnych dokumentów, jeżeli ten posiada profil na PUE ZUS. Na swoim profilu może zobaczyć elektroniczne zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) pracownika. W przypadku kiedy pracodawca nie posiada profilu PUE ZUS, musi poinformować pracownika w formie pisemnej, w pierwszym dniu pracy, o tym, że ma on obowiązek dostarczania wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie przez lekarza. 

ZUS może wypłacić zasiłek chorobowy, dopiero po otrzymaniu wniosku. W czasie trwania ubezpieczenia, wniosek w imieniu pracownika składa pracodawca. Musi on nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego pracownika przekazać do ZUS:

  • Zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 - w przypadku pracownika lub Z-3a - w przypadku osoby ubezpieczonej z innego tytułu, np. kiedy osoba jest zleceniobiorcą.
  • Otrzymane od osoby ubiegającej się o świadczenia, zaświadczenie lekarskie – jeśli lekarz nie wprowadził zaświadczenia lekarskiego do systemu e-ZLA.

Osoby, które zajmują się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni wniosek o chorobowe muszą złożyć bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53.

Co w przypadku osób po ustaniu okresu zatrudnienia?

Jeśli zaświadczenie lekarskie obejmuje okres po ustaniu zatrudnienia lub ubezpieczenia, wówczas należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie na druku Z-10 oraz wniosek ZAS-53.

Formularze są dostępne w wersji "do wypełnienia i wydrukowania" na stronie www.zus.pl. Można również skorzystać z PUE ZUS, aby wypełnić wnioski i przesłać je do urzędu elektronicznie. Należy pamiętać, aby wnioski składać jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy ulega przedawnieniu po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje świadczenie.

Więcej informacji o zasiłku chorobowym znajdziesz na stronie ZUS.

Więcej o: