Urlop wychowawczy 2023. Kto może z niego skorzystać? Ile trwa urlop wychowawczy?

Korzystanie z urlopu wychowawczego w 2023 roku wiąże się z kilkoma wytycznymi. Czy należy złożyć wniosek, aby otrzymać urlop wychowawczy? Jaki jest jego dokładny wymiar i kto może z niego skorzystać? Odpowiadamy.

Każdy pracownik, który był zatrudniony na co najmniej sześć miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego. Do tego okresu włącza się też wcześniejsze zatrudnienie. Urlop wychowawczy należy się obojgu rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Jest on udzielany w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy Polki faktycznie boją się rodzić dzieci w Polsce? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

Urlop wychowawczy 2023. Ile wynosi urlop wychowawczy w 2023 roku?

W 2023 roku wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie trzy lata - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ten czas przysługuje łącznie matce i ojcu. Jeśli opiekunowie będą z niego korzystać równocześnie, nadal jego wymiar wyniesie trzy lata. Każdy z rodziców ma wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego - nie można go przenieść na drugiego opiekuna. Oznacza to, że jeden z rodziców może mieć nawet 35 miesięcy urlopu, natomiast co najmniej jeden miesiąc musi przysługiwać drugiemu opiekunowi.

Cały urlop wynoszący łącznie 36 miesięcy może wykorzystać jedna osoba, jeżeli:

  • drugi rodzic nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została mu ograniczona bądź  zawieszona.

Pamiętajmy, że jeśli drugi rodzic nie pracuje, to osoba pracująca może skorzystać z urlopu wychowawczego. Z urlopu wychowawczego można skorzystać do ukończenia przez dziecko sześciu lat. W wyjątkowych sytuacjach można z niego skorzystać, zanim dziecko ukończy 18 lat. Ma to związek z jego stanem zdrowia, orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymaga osobistej opieki danego pracownika.

Urlop wychowawczy 2023. Czy trzeba złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek pracownika. Dokument powinien być złożony 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca musi udzielić swojemu pracownikowi urlopu wychowawczego, jeśli spełnia on wszystkie przesłanki. Jeśli odmówi, grozi mu grzywna w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Urlop wychowawczy może być udzielony jednorazowo lub w częściach - jednak nie więcej, niż w pięciu.

W trakcie urlopu wychowawczego można pracować, jeżeli nie utrudnia to sprawowania opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu urlopu pracodawca musi dopuścić pracownika do pełnionych przez niego wcześniej obowiązków. Jeżeli pracownik nie będzie mógł powrócić na swoje stanowisko, pracodawca musi mu zapewnić stanowisko równorzędne z tym, które zajmował wcześniej. Musi ono odpowiadać jego kwalifikacjom zawodowym, z wynagrodzeniem nie niższym niż to, które otrzymał na poprzednim stanowisku.

Więcej o: