Ostatnie trzy dni na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną "Dobry start". Jak i gdzie wnioskować?

Program "Dobry start" to dodatkowe 300 zł na wprawkę szkolną dla dzieci. Wraz z końcem listopada upływa termin składania wniosków. Zostały więc ostatnie chwile, aby starać się o wypłatę świadczenia. Tłumaczymy, jak i gdzie złożyć wniosek.

W ramach rządowego programu "Dobry start" rodzice dzieci w wieku szkolnym otrzymują dodatkowe 300 zł przeznaczone na wyprawkę dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenie to można otrzymać bez względu na dochód. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podaje, że w tym roku ze wsparcia skorzysta nawet 4,4, mln uczniów. 

Zobacz wideo Jak wygląda szkoła w Szwecji? Tu nie ma prac domowych

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Dla kogo dodatkowe 300 zł?

Świadczenie "Dobry start", czyli tzw. 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole. Pieniądze mogą być wypłacane do momentu ukończenia przez nie 20. roku życia. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które nadal się uczą, mogą pobierać świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Istotne jest, że pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczęszczają do przedszkola lub zerówki w przedszkolu, lub szkole. Program nie obejmuje także studentów. 

Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Niezbędny do wypłaty pieniędzy wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Opiekun faktyczny to taka osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, np. za sprawą wystąpienia do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Jeżeli dziecko przebywa w pieczy zastępczej, wniosek o wypłatę świadczenia składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

O świadczenie można było się starać od 1 lipca. Termin składania wniosków upływa wraz z końcem listopada. Oznacza to, że zostało kilka dni na złożenie odpowiedniego dokumentu. Wniosek można złożyć za pośrednictwem: 

  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  • bankowości elektronicznej.

Od 1 lipca 2021 roku, wnioski o świadczenie dobry start rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli wniosek zostanie przesłany w listopadzie, wypłata pieniędzy nastąpi w ciągu kolejnych 2 miesięcy.  

Więcej o: