Dodatek węglowy. Kończy się czas na złożenie wniosków. Możliwe kilka świadczeń na jeden adres

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przyznawany jest bez kryterium dochodowego. Co więcej, za sprawą zmian w przepisach, świadczenia otrzyma każda z rodzin mieszkających pod jednym adresem. Aby otrzymać pieniądze, wniosek należy złożyć w terminie, a czas już powoli dobiega końca.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek ten to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

W Chełmnie sporo osób nadal czeka na wypłatę dodatku węglowego Dodatek węglowy dostaniesz, jeśli płacisz za śmieci. Gmina sprawdzi

Dodatek węglowy - do kiedy można złożyć wniosek?

Dodatek węglowy przysługuje po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy. Należy w nim wskazać źródło ogrzewania - informację należy podać zgodnie ze złożonym wcześniej wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gminy mogą bowiem sprawdzić dane zawarte we wniosku.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony. Jednak warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku - możemy tego dokonać tylko do 30 listopada.

Węgiel przed budynkiem (zdjęcie ilustracyjne) Dodatek węglowy. Dwie rodziny pod jednym adresem? Obie dostaną po 3 tys.

Dodatek węglowy uległ zmianie. Świadczenie dla dwóch rodzin pod jednym adresem

Rząd wprowadził zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego. Po zmianie przepisów rodzinom zamieszkującym pod jednym adresem przysługuje kilka dodatków węglowych. Wcześniej pieniądze przyznawane były tylko na jedno gospodarstwo domowe pod jednym adresem. Co więcej, o dodatek węglowy mogą wnioskować również te osoby, których wnioski zostały wcześniej odrzucone.

Warto pamiętać o podawaniu prawdziwych danych - wraz z wnioskiem należy również złożyć oświadczenie o tym, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą. Za podanie fałszywych informacji grozi bowiem kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

We wniosku o dodatek węglowy należy podać dane (imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamość) oraz miejsce zamieszkania. W dalszej części dokumentu należy podać dane osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego i zadeklarować, co jest głównym źródłem ogrzewania.

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: "Tani węgiel będzie pomieszany z drogim". Co ma na myśli prezes?
Więcej o: