Mrożenie cen prądu - ostatni moment na złożenie wniosku. Jak wypełnić? Gdzie złożyć?

Z możliwości "mrożenia" cen prądu mogą skorzystać nie tylko firmy, ale też gospodarstwa domowe. Jednak czas na złożenie wniosku powoli dobiega końca. Kto musi złożyć wniosek? Gdzie składać dokumenty?
Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?

Ustawa z dnia 27 października 2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zakłada utrzymanie maksymalnej ceny prądu na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Mogą na tym skorzystać nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też gospodarstwa domowe i tzw. odbiorcy wrażliwi.

Prąd (zdjęcie ilustracyjne) Ostatnie dni na złożenie wniosku o niższą cenę prądu. Ogromne kolejki

Tańszy prąd dla firm. Co należy podać we wniosku?

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, małe i średnie firmy, samorządy i instytucje użyteczności publicznej muszą złożyć stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy. Można tego dokonać najpóźniej 30 listopada. Jeśli oświadczenie zostanie złożone po tym terminie, cenę maksymalną zakład energetyczny stosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dokumenty można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną) u swoich dostawców energii. Wzór oświadczenia dostępny jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz w Dzienniku Ustaw. We wniosku należy podać:

  • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail;
  • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są odbiorcą uprawnionym (np. właściciel JDG zarejestrowanej w CEIDG) albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o.);
  • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE);
  • kategorię odbiorcy uprawnionego;
  • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE;
  • wielkość zużycia energii elektrycznej;
  • dane procentowe pokazujące, ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną.

Prąd Prąd nagle zepsuł mieszkańcom urządzenia. "Spaliło się sporo sprzętu"

Zamrożone ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Czy trzeba składać wniosek?

Natomiast gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnego oświadczenia - dostawca w tym przypadku samodzielnie rozliczy odbiorcę. Dla tej grupy maksymalna cena energii elektrycznej wynosi 693 zł/MWh. Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia:

  • do 2 MWh rocznie - wszystkie gospodarstwa domowe;
  • do 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
  • do 3 MWh rocznie - dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.
Więcej o: