Bank ING usuwa z oferty kredyty z WIBOR-em. To pierwsza jaskółka nadciągających zmian

ING Bank Śląski podał, że czasowo - do połowy 2023 r. - zawiesza oferowanie kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem. W tym czasie w ofercie banku będą wyłącznie kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą procentową.

ING Bank Śląski poinformował w czwartkowym komunikacie, że zawiesi sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem od 17 grudnia br. Dodaje, że klienci, którzy do tego czasu otrzymają formularz informacyjny o kredycie z ofertą zmiennego oprocentowania, będą mogli składać wnioski kredytowe do końca tego roku (tj. w dacie ważności formularza informacyjnego).

Do połowy przyszłego roku ING Bank Śląski będzie oferował kredyty mieszkaniowe oparte wyłącznie o oprocentowanie okresowo stałe.

Kredyty mieszkaniowe ze zmiennym oprocentowaniem mają powrócić do oferty banku w połowie 2023 r. - wówczas jednak będzie ono oparte już nie o stawkę WIBOR, ale nową - WIRON.

Obecnie w banku trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do wprowadzenia kredytów hipotecznych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIRON

- donosi bank dodając, że w ten sposób realizuje założenia Mapy Drogowej opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON.

Zmiany na razie - ani w ING Banku Śląskim, ani żadnym innym - nie będą dotyczyć osób już spłacających kredyty mieszkaniowe. Konwersja z WIBOR-u na WIRON w ich przypadku ma nastąpić - zgodnie z Mapą Drogową KNF - od 2025 r.

Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON powiększony o spread korygujący określony w planowanym rozporządzeniu Ministra Finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych

- wyjaśnia ING Bank Śląski.

Zobacz wideo Jak przedstawia się sytuacja na rynku mieszkań? Pytamy eksperta
  • Więcej o gospodarce przeczytaj na stronie głównej Gazeta.pl

Polacy i tak biorą teraz częściej kredyty ze stałym oprocentowaniem

Jeszcze w 2021 r. i wcześniejszych latach oferta kredytów ze stałym oprocentowaniem (a konkretnie - okresowo stałym, bo zwykle na 5, czasem 7-10 lat, a nie cały okres spłaty) była bardzo znikoma. 

Zmieniły to dwa wydarzenia. Po pierwsze, od 1 lipca 2021 r. Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego wymogła na bankach włączenie do oferty kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu. Po drugie, podwyżki stóp procentowych (od października 2021 r. do września br.) pokazały wielu kredytobiorcom, że zmienne oprocentowanie wiąże się z ryzykiem nagłego i gwałtownego wzrostu raty.

Jak wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN opublikowanego przez Związek Banków Polskich, w drugim i trzecim kwartale br. większość udzielonych kredytów mieszkaniowych (ok. 60-65 proc.) bazowała już na oprocentowaniu okresowo stałym.

embed

Czym jest WIRON?

Prace nad stawką WIRON ruszyły po tym, jak wymógł to na sektorze bankowym premier Mateusz Morawiecki w maju br. Premier obiecywał, że nowy wskaźnik zastąpi WIBOR już od początku 2023 r. Tak się nie stanie. 

Zgodnie z Mapą Drogową Komisji Nadzoru Finansowego, dla obowiązujących umów konwersja z WIBOR-u na WIRON ma nastąpić dopiero w 2025 r. W 2023 r. nowe kredyty bazujące na WIRON-ie będą mogły być oferowane przez banki równolegle z rozwiązaniami opartymi na WIBOR-ze, a w 2024 r. kredyty oparte na WIBOR-ze mają zostać usunięte z oferty banków.

Administratorem wskaźnika WIRON jest spółka GPW Benchmark.

  • Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina
Więcej o: