Emeryt był zwolniony z opłat za abonament RTV, ale Poczta Polska i tak domaga się od niego 1651 zł

71-latek był przekonany, że nie musi już płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. W końcu zwolnione zostają z niego osoby o określonych dochodach, które skończą 60 lat. Problem jednak w tym, że taką informację trzeba zgłosić poczcie. Ten mężczyzna tego nie zrobił, więc Poczta Polska dopomniała się o swoje należności z ostatnich 6. lat. W sumie 1651 złotych.

Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą dla posiadaczy telewizorów oraz odbiorników radiowych. Środki zebrane w ten sposób są przeznaczane na realizację misji mediów publicznych. Wielu Polaków jednak nie wywiązuje się z tego obowiązku. Do września bieżącego roku wystawiono ok. 40 tys. grzywien w związku z brakiem płatności za abonament RTV 2022.

Jedną z nich otrzymał 71-latek, którego historię opisał portal interia.pl.  

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Emeryt ukarany za nieopłacenie abonamentu, bo nie dopełnił formalności 

Mężczyzna wraz ze swoją żoną opłacał abonament od 2005 roku, czyli od momentu, gdy obowiązuje nowa ustawa p opłatach abonamentowych. W pewnym momencie jednak -  za naradą sąsiadów - przestali go płacić. Przez wiele lat nikt o tę należności się nie dopominał. Jednak w lipcu 2022 roku Poczta Polska wysłała upomnienie dotyczące zaległych opłat abonamentowych od początku 2017 roku do czerwca 2022. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu rzeczywiście w tych latach abonamentu nie opłacono, gdyby nie fakt, że mężczyznę ten abonament przestał już obowiązywać. Przypomnijmy, że każdy, kto skończy 60 lat i ma prawo do emerytury o wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, abonamentu RTV płacić nie musi. Te kryteria spełnia 71-latek.  

Małżeństwo udało się na pocztę w celu wytłumaczenia sytuacji. Tam okazało się, że takie zwolnienie nie następuje automatycznie, a trzeba je zgłosić Poczcie Polskiej. W innym przypadku opłaty wciąż powinny być uiszczane. Poczta Polska nie może też takich należności rozłożyć na raty ani umorzyć. Decyzję o tym na wniosek może podjąć jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Bohaterowie tej historii będą się o to ubiegać.  

Kto musi płacić abonament RTV?

Przypomnijmy więc, że abonamentu RTV płacić nie muszą: 

  • osoby mające ukończone 75 lat, 
  • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, 
  • osoby z I grupą inwalidzką, 
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, 
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.; 
  • osoby bezrobotne, 
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny, 
  • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego. 

Ile wynosi abonament RTV?

Warto pamiętać, że osoby, które do 25 stycznia 2023 roku opłacą abonament za cały rok, otrzymają zniżkę w wysokości 10 proc. Zniżki, choć mniejsze, są też możliwe w przypadku opłacania okresów dłuższych niż miesiąc, ale krótszych niż rok. W przyszłym roku wysokość abonamentu za radioodbiornik wyniesie - 8,70 zł miesięcznie, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 27,30 zł miesięcznie. 

Więcej o: