Mierzeja Wiślana. Polska zyska nowe morskie przejście graniczne. "Utworzenie jest zasadne"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie nowego morskiego przejścia granicznego w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej. Zmianie może ulec również lotnicze przejście graniczne na lotnisku w Radomiu - z dodatkowego na stałe.

Do 13 grudnia mają trwać uzgodnienia i konsultacje publiczne związane z projektem rozporządzenia Rady Ministrów. Zakłada on zmianę rozporządzenia w sprawie ustalenia morskich oraz stałych lotniczych przejść granicznych. Dotyczy on też rodzaju ruchu, który jest dozwolony przez te właśnie przejścia graniczne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Dlaczego przekopujemy Mierzeję Wiślaną?

Mierzeja Wiślana. Powstanie nowe przejście graniczne 

W projekcie zostało uwzględnione utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat oraz zmianę statusu lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków (z dodatkowego na stałe). Według informacji przekazanych przez MSWiA przejście graniczne Nowy Świat ma być miejscem kontroli granicznej dla jednostek poruszających się drogą wodną między Zalewem Wiślanym a Morzem Bałtyckim - informuje TVN24, cytując PAP. Początkowo będzie ono dotyczyć w dużej mierze wszystkich jednostek sportowo-żeglarskich oraz rybackich. Opracowanie niezbędnych regulacji związanych z Mierzeją Wiślaną ma związek z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który został przekazany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepisy dotyczące utworzenia przejścia granicznego na Mierzei Wiślanej mają wejść w życie 1 maja 2023 roku - przekazuje TVN24.

Przypomnijmy, przekop Mierzei Wiślanej został otwarty 17 września 2022 roku. Ten szlak wodny ma za zadanie skrócić drogę z Zalewu Wiślanego i portu w Elblągu na Bałtyk. Dzień po otwarciu przekopu porównano go do Kanału Sueskiego - o czym wspomniał prowadzący "Panoramę" Adam Krzykowski, co stało się obiektem drwin w mediach społecznościowych.

Z kolei Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" wystąpił do szefa MSWiA z prośbą o ustanowienie lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków jako stałe. Ma to pomóc w sprawnym funkcjonowaniu portu lotniczego w związku z rosnącym tam ruchem lotniczym, co również spotkało się z pozytywną decyzją. Wymagane przepisy dotyczące lotniska mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku - przekazuje TVN24, cytując PAP. Uruchomienie obydwu przejść granicznych może wygenerować jednorazowy koszt w wysokości około 12 141 567 zł brutto. Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem oszacowano w przybliżeniu na 17 167 128 zł brutto rocznie - podaje TVN24.

Przekop przez Mierzeję WiślanąIncydent w Mierzei Wiślanej. Interweniowała Straż Graniczna

Przejścia graniczne w Polsce - kto podejmuje decyzje?

To Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia ustala przejścia graniczne, a także zmienia charakter tymczasowy na stały - wszystko jest ustalane w umowach międzynarodowych. Rada Ministrów określa też rodzaj dozwolonego ruchu na tych przejściach. Minister właściwy do spraw wewnętrznych drogą rozporządzenia może ustalić na czas określony np. lotnicze przejścia graniczne, czas otwarcia czy podmioty, które nimi zarządzają. Może on również zarządzić tymczasowe zawieszenie albo ograniczenie ruchu na określonych przejściach granicznych - mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego w tych przejściach oraz czas ich otwarcia (Dz.U.2022.295). Zatem w najbliższych dniach możemy się spodziewać opublikowania decyzji, dotyczących obu przejść granicznych.

Przejście graniczne (zdjęcie ilustracyjne)Podkarpackie. Nowe przejście graniczne z Ukrainą szybciej niż planowano

Więcej o: