Kwalifikacja wojskowa. Kto zostanie wezwany? MON wskazał roczniki

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku obejmie mężczyzn w wieku 19 lat oraz w wieku od 20 do 24 lat bez orzeczonej kategorii, a także kobiety, które mają kwalifikacje przydatne w wojsku. Szczegóły przybliża projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w poniedziałek projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Jak czytamy, kwalifikacja wojskowa ma zostać ogłoszona 16 marca i będzie odbywała się w dniach od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

Ćwiczenia wojskowe. Jakie roczniki zostaną wezwane na kwalifikację?

Do stawienia się na kwalifikację mogą zostać wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;

 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ćwiczenia wojskowe. Jakie zawody otrzymają wezwania?

W przyszłym roku wezwania do wojska może otrzymać nawet 200 tys. osób. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreślało, że ta liczba nie musi zostać w pełni zrealizowana. Powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne, ale nie tylko - wezwania mogą dostać także osoby bez odpowiedniego przeszkolenia.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak mówił szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś, powołania będą dotyczyć maksymalnie 3 tys. osób bez szkolenia. Wyjaśniał, że na dwudniowe ćwiczenia mają być powoływanie osoby o specjalnościach ważnych z punktu widzenia wojska, m.in. lekarze, informatycy, kierowcy i prawnicy. Ćwiczenia z udziałem tych osób mają polegać na "zapoznaniu ze sprzętem wojskowym i nadaniem przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki".

Ćwiczenia wojskowe. Kto może odroczyć obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia dotyczącym liczby osób, które mogą zostać wezwane do odbycia czynnej służby wojskowej w 2023 r., przewidziano powołanie:

 • do 200 000 żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych,
 • do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego,
 • do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy,
 • do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
 • do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.

Obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej może odroczyć osoba, która:

 • prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania) bądź została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji;
 • osobiście i bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą poniżej 16. lub powyżej 75. roku życia (w wypadku, gdy nie ma innego pełnoletniego członka rodziny);
 • pobiera edukację w szkole ponadpodstawowej, wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej;
 • sprawuje wysoką funkcję w organach samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, sekretarz gminy);
 • piastuje kierownicze stanowisko w administracji rządowej.

Mają one jednak charakter czasowy i trwają do wygaśnięcia ich przyczyny.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji informuje, że ćwiczenia wojskowe mogą być:

 • jednodniowe,
 • krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni,
 • długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni,
 • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
Zobacz wideo Studio Biznes odc. 137
Więcej o: