Poślizg i złamana noga na chodniku. Kto ponosi odpowiedzialność?

Wypadek i złamanie nogi na śliskiej nawierzchni na chodniku - kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność? Kto płaci odszkodowanie za szkody wyrządzone w wyniku upadku na nieodśnieżonym chodniku? Tłumaczymy.

Ustawa z 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach wyjaśnia, do kogo należy obowiązek sprzątania chodników, w tym ich odśnieżania. Jednak jej przepisy nie mówią nam, kto ponosi odpowiedzialność i kto zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za wypadek na śliskiej nawierzchni.

Wypadek na chodniku. Kto ponosi odpowiedzialność?

24 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt. III CZP 38/17), zgodnie z którą gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku (wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Z powyższego wynika, że chociaż właściciel odpowiada za utrzymanie czystości na chodniku, to gmina musi sprawować nadzór nad realizowaniem tego obowiązku. Natomiast w razie zaniedbań w tym zakresie właściciel może być zwolniony od odpowiedzialności np. za szkodę, spowodowaną poślizgnięciem się na nieodśnieżonym chodniku. W takiej sytuacji to gmina może ponosić odpowiedzialność za szkodę wynikającą z braku realizacji obowiązku nadzoru, a nie właściciel nieruchomości.

Odśnieżanie chodnika - czyj to obowiązek?

Jak czytamy w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do obowiązków właściciela posesji;
  • właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Jeśli jednak posesja i chodnik oddzielone są np. pasem zieleni, wówczas obowiązek sprzątania chodnika spoczywa na wynajętej przez gminę firmie, ponieważ chodnik nie jest już położony bezpośrednio przy granicy posesji.

Zobacz wideo Śnieg na samochodzie. Mandat może wynieść 3 tys. zł
Więcej o: