3 mld euro na wsparcie firm na rynku gazu. KE zatwierdziła polski program

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3 mld euro na wsparcie firm działających na rynku gazu w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

Polska zgłosiła Komisji program wsparcia w wysokości 3 mld euro dla firm działających na polskim rynku gazu. Z działania będą mogły skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże firmy, w szczególności sprzedawcy oraz podmioty prawnie zobowiązane do sprzedaży gazu ziemnego na rynku giełdowym. Instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe są wyłączone z programu - czytamy w czwartkowym komunikacie.

Komisja Europejska zatwierdziła program. 3 mld euro dla polskich firm

Z programu wyłączone są instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe. W ramach tego środka pomoc będzie miała formę pożyczek preferencyjnych. Wsparcie będzie udzielane i administrowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kwota pomocy indywidualnej będzie równa:

  • 15 proc. średniego całkowitego rocznego obrotu z ostatnich trzech zamkniętych okresów rozliczeniowych lub:
  • 50 proc. kosztów energii poniesionych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc.

Więcej informacji ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Gdy beneficjenci mogą uzasadnić, że działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi lub pośrednimi skutkami obecnego kryzysu, kwota pożyczki może zostać zwiększona o:

  • 12-miesięczny okres dla dużych przedsiębiorstw, które muszą zapewnić zabezpieczenia finansowe działalności handlowej na rynkach energii, w celu pokrycia potrzeb płynnościowych wynikających z tej działalności;
  • 6-miesięcy okres zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, w celu pokrycia ogólnych potrzeb w zakresie płynności.

Komisja Europejska uznała, że ??polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tzw. tymczasowych ramach kryzysowych. "Komisja stwierdziła, że program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego" - czytamy w komunikacie.

Zobacz wideo Wiedźmin ma już 15 lat. Jak udało się sprawić, by kolejne pokolenia ciągle żyły tą grą?
Więcej o: