Prawo jazdy 2023. Zmiany w WORD-ach. Od nowego roku podwyżki cen egzaminów

Prawo jazdy w 2023 roku będzie droższe. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Od nowego roku wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określi sejmik województwa.

Prawo o ruchu drogowym szykuje od 2023 roku wiele zmian, m.in. finansowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) oraz warunki wynagrodzeń dla egzaminatorów. Zgodnie z nowelizacją wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy określi sejmik województwa. I należy się podziewać jej wzrostu. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo 21-latek uciekał kradzionym samochodem

Prawo jazdy 2023. Podwyżki cen za egzamin

Poselski projekt o zmianie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami został uchwalony 4 listopada 2022 r. i ostatecznie opublikowany 13 grudnia w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie wraz z nowym rokiem. Brzmią następująco:

"Art. 56a. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

1) 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;

2) 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

Art. 56b. Maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 56a ust. 1, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".

Reasumując, wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie będzie mogła przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej - nie może przekroczyć 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii.

Przypomnijmy, przed nowelizacją opłata za egzamin teoretyczny za prawo jazdy na samochód osobowy wynosiła 30 zł, a za egzamin praktyczny - 140 zł.

Dotacje dla WORD-ów

Zgodnie z nowymi przepisami dotacje dla WORD-ów nie mogą przekroczyć 50 proc. kosztów jego działalności. Zasady ich udzielania określi sejmik województwa podobnie jak warunki wynagrodzenia egzaminatorów. W drugim przypadku władze będą kierowały się charakterem pracy i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań.  

Więcej o: