Abonament RTV - jak zapłacić? Kto może skorzystać ze zwolnienia z opłat?

Abonament RTV nie dotyczy wszystkich Polaków - część jest zwolniona z opłaty. Kogo dotyczą wyjątki? Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku i jak go opłacić? Wyjaśniamy.

Abonament RTV muszą opłacać wszyscy właściciele radia lub telewizora - z pewnymi wyjątkami. Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność.

Warto dodać, że opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

Dostawcy płatnej telewizji wieszczą czarny scenariusz po wejściu w życie nowych przepisów o abonamencie RTV. Klienci już teraz masowo rezygnują z umów z telewizjami kablowymi i platformami cyfrowymiNie dopełnił formalności i musi zapłacić 1651 zł za abonament RTV

Abonament RTV w górę. Jakie opłaty w 2023 roku?

Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych. W 2023 roku obowiązują nowe, wyższe stawki:

  • 8,70 zł za odbiornik radiowy (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 7,50 zł;
  • 27,30 zł za telewizor lub telewizor i radioodbiornik (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 24,50 zł.

Telewizor (zdjęcie ilustracyjne)Kontrole urządzeń w domach? Poczta Polska: Nie łączyć z listonoszami

Warto pamiętać, że osoby, które do 25 stycznia 2023 roku opłacą abonament za cały rok, otrzymają zniżkę w wysokości 10 proc. Zniżki, choć mniejsze, są też możliwe w przypadku opłacania okresów dłuższych niż miesiąc, ale krótszych niż rok.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej.

Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Abonament RTV. Czy masz obowiązek wpuścić kontrolerów do swojego domu?Abonament RTV. Czy trzeba wpuścić kontrolerów do swojego domu?

Abonament RTV - kto nie musi płacić?

Uprawnione do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV są:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia;
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
  • weterani, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Chodzi o dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?
Więcej o: