Abonament RTV - jak zapłacić? Kto może skorzystać ze zwolnienia z opłat?

Abonament RTV nie dotyczy wszystkich Polaków - część jest zwolniona z opłaty. Kogo dotyczą wyjątki? Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku i jak go opłacić? Wyjaśniamy.

Abonament RTV muszą opłacać wszyscy właściciele radia lub telewizora - z pewnymi wyjątkami. Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność.

Warto dodać, że opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

Abonament RTV w górę. Jakie opłaty w 2023 roku?

Istnieją dwa rodzaje opłaty abonamentowej: abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub telewizyjnych. W 2023 roku obowiązują nowe, wyższe stawki:

  • 8,70 zł za odbiornik radiowy (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 7,50 zł;
  • 27,30 zł za telewizor lub telewizor i radioodbiornik (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 24,50 zł.

Warto pamiętać, że osoby, które do 25 stycznia 2023 roku opłacą abonament za cały rok, otrzymają zniżkę w wysokości 10 proc. Zniżki, choć mniejsze, są też możliwe w przypadku opłacania okresów dłuższych niż miesiąc, ale krótszych niż rok.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej.

Opłaty abonamentowe można wnosić we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej bez pobierania dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych. Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Abonament RTV - kto nie musi płacić?

Uprawnione do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV są:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia;
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
  • weterani, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Chodzi o dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?
Więcej o: