Kilometrówka w 2023 roku jest wyższa. Pracodawcy wypłacą więcej za podróż służbową. Nawet o 200 proc.

Kilometrówka - czyli stawka kosztów ponoszonych przez pracodawcę za jeden kilometr, użytkowania prywatnego samochodu w podróży służbowej - wzrośnie w 2022 roku. W zależności od typu pojazdu podwyżka wyniesie od 24 proc. do ponad 200 proc. To pierwsza podwyżka od 2009 roku.

Za podróż służbową uznaje się "wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy". W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje: dieta, czyli ekwiwalent zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot kosztów za przejazdy, dojazdy środkami komunikacji, noclegi itp.

Zobacz wideo Stawka vat do góry, ceny paliw bez zmian. "Przepłacaliśmy od jesieni"

Kilometrówka w 2023 roku została podniesiona. Ile wyniesie?

Pracownik udający się w taką podróż - czy to krajową, czy zagraniczną - może skorzystać albo z samochodu służbowego, albo z należącego do niego samochodu osobowego lub motocykla. W takiej sytuacji liczbę przejechanych kilometrów mnoży się przez stawkę za kilometr (zależną od rodzaju pojazdu) i zwraca koszty. 

Stawka ta nie może być jednak wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Od 1 stycznia 2023 roku stawki te wynoszą:  

  • dla samochodu osobowego:  
    - o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,  
    - o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł, 
  • dla motocykla - 0,69 zł, 
  • dla motoroweru - 0,42 zł. 

To zdecydowany wzrost względem poprzednich lat. Dotychczas wynosiły one kolejno: 0,5214 zł, 0,8358 zł, 0,2302 zł i 0,1382 zł, czyli mamy do czynienia z podwyżkami rzędu kolejno: 70,7 proc., 24,2 proc., 199,7 proc. oraz 203,9 proc. To bardzo hojne podwyżki wynikające m.in. z rekordowych cen paliw. Drugim czynnikiem może być fakt, że wysokość stawek były niezmieniane od 2009 roku. 

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Pracodawca musi zapłacić za podróż służbową

Oprócz tzw. kilometrówki pracodawca zobowiązany jest do pokrycia innych wydatków związanych z podróżą, jeśli były one niezbędne, a pracownik udokumentował ich wysokość, takie jak: opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, czy miejsca parkingowe. 

Więcej o: