Powołania do wojska i ćwiczenia wojskowe w 2023 roku. Będą kosztować 5,8 mld złotych

Ponad 5,8 mld zł ma kosztować realizacja rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego osób, które w 2023 roku mogą zostać powołane do czynnej służby wojskowej lub do odbycia ćwiczeń wojskowych organizowanych dla rezerwistów.

Nie określono w rozporządzeniu dokładnej liczby osób, które zostaną powołane, natomiast są precyzyjnie podane górne limity liczby osób, które "mogą zostać" powołane do służby zasadniczej czy do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Reportaż "Siła kłamstwa"

Powołania do wojska i ćwiczenia wojskowych w 2023 roku - koszty

Z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 października 2022 r. wynika, że suma wszystkich nakładów finansowych wynosi ponad 5,8 mld zł, a dokładnie: 5 817 357 tys. zł. Z czego na uposażenia wraz z funduszem nagród i zapomóg zostanie przeznaczonych 3,8 mld (3 800 549 tys. zł). Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą 376 831 tys. zł, a składki na ubezpieczenie zdrowotne - 23 674 tys. zł. Koszty utrzymania uczestników wyniosą 1 595 634 tys. zł. Rekompensaty dla pracodawcy - 11 139 tys. zł, a rekompensaty dla żołnierza za utracone zarobki w sumie wyniosą 9 530 tys. zł. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Liczba osób, które obejmuje rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie dotyczy żołnierzy zawodowych (do 17 128 osób) oraz żołnierzy rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy - do 200 000 osób. Dotyczy ono również 10 000 żołnierzy aktywnej rezerwy, 28 580 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a także  38 000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. "W zakresie uposażeń żołnierzy niezawodowych, kalkulując nakłady na uposażenia, przyjęto stawkę w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego dla żołnierza zawodowego w 2022 r. (4560 zł) zwiększoną o 7,8%, tj. kwotę ok. 4916 zł miesięcznie" - czytamy w rozporządzeniu.

Więcej o: