Uwaga przedsiębiorcy! Wiecie, komu przysługuje ryczałt 8,5 proc.? Wyjaśniamy

Przedsiębiorcy mogą opodatkować swój przychód na zasadzie ryczałtu. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od wykonywanej działalności i waha się od 2 proc. do 17 proc. Kto powinien zapłacić ryczałt w wysokości 8,5 proc.? Wyjaśniamy.

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z uproszczonych form opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Pozwala on na ustalenie stawki podatku z góry. To od prowadzącego działalność gospodarczą zależy, czy ryczałt ewidencjonowany będzie jego formą rozliczenia, czy nie, jednak by móc z niej skorzystać, musi on spełniać określone warunki.  

Zobacz wideo Na co uważać, wypełniając PIT-2 od 1 stycznia 2023 r.? Ekspertka wyjaśnia

Ryczałt - kto może się rozliczyć?

Z możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące własną, pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki cywilne tworzone przez osoby fizyczne lub spółki jawne i partnerskie, jeśli ich wspólnikami są jedynie osoby wykonujące wolny zawód.  

Ryczałt 8,5 procent. Dla kogo?

Ryczałt w wysokości 8,5 proc. bez względu na wysokość przychodów przysługuje z tytułu:  

 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
 • przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom 
 • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji,
 • przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury,   
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, 
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • a także przychodów z działalności usługowej, która nie została wymieniona w klasyfikacji pozostałych stawek ryczałtu. 

Więcej informacji gospodarczych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ryczałt 8,5 procent. Do jakiej kwoty?

Z kolei ryczałt w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł przysługuje z tytułu:  

 • przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (wyłącznie w ramach umów, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności) 
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem  
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych  
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych  
 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy, środków transportu wodnego bez załogi, środków transportu lotniczego bez załogi, pojazdów szynowych, kontenerów, motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną bez kierowcy  
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem. 

Wyżej wymienione zostały jedynie najpopularniejsze sposoby uzyskiwania przychodu opodatkowania ryczałtem w wysokości 8,5 proc. Pełna lista znajduje się w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [LINK].

Więcej o: