Ile komornik może zabrać z pensji w 2023 roku? Istotnych jest kilka czynników

Kwota wolna od potrąceń komorniczych jest zależna od kilku czynników. Istotny jest tu między innymi rodzaj długu, wiek dłużnika czy rodzaj umowy i wymiar jego pracy.

Ile wynosi kwota zajęcia komorniczego? Jej wysokość jest uzależniona między innymi od kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku. 

Zobacz wideo Abramowicz: Zamrożenie płacy minimalnej pomogłoby zahamować inflację

Kwota wolna od zajęcia komorniczego - wyjątki

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego komornik ma prawo zająć konto bankowe i pobierać z niego część dochodów. Zasadniczo wolna od zajęcia jest kwota najniższej krajowej obowiązującej w danym roku. Od tej zasady są jednak wyjątki. I tak, jeśli mamy do czynienia z długiem alimentacyjnym, komornik może zająć nawet 60 proc. pensji wynoszącą minimalną krajową. Mimo to na koncie dłużnika musi pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia netto. 

W 2022 roku płaca minimalna wynosiła 3010 zł brutto, od stycznia 2023 wzrosła natomiast do 3490 zł. Kwota wolna od zajęcia wynosi obecnie więc 2709 zł dla osób zatrudnionych na umowie o pracę. 1 lipca najniższa krajowa zostanie natomiast podwyższona do 3600 zł, tym samym kwota wolna od zajęcia w drugiej połowie roku wyniesie 2784 zł.

Inaczej przedstawia się jednak sytuacja osób mających umowę zlecenie lub dzieło. W takim wypadku kwota wolna od zajęcia wynosi 0 zł.

W przypadku osób do 26. roku życia kwota wolna od potrąceń komorniczych jest równa kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto - do 30 czerwca 2023 roku wynosi więc ona 3490 zł.

Więcej aktualnych wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ile komornik może zabrać z pensji w 2023 roku?

Osoby, których zarobki na umowie o pracę są wyższe niż kwota najniższej krajowej, mogą natomiast liczyć, że komornik nie może zabrać z ich konta więcej niż 50 proc. wynagrodzenia (w przypadku długu alimentacyjnego jest to także 60 proc.). Dodatkowo w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu kwota zajęcia komorniczego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Dodatkowo komornik nie może zająć świadczeń wychowawczych i rodzinnych (w tym 500 plus), świadczeń wypłacanych przez pomoc społeczną, dodatków pielęgnacyjnych, rodzinnych itd., stypendiów czy alimentów. W przypadku zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i pogrzebowego kwota wolna od zajęcia wynosi natomiast 25 proc. 

Więcej o: