GIS ostrzega przed tymi pistacjami. "Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn"

Główny Inspektor Sanitarny powiadomił o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w wybranych partiach pistacji, wprowadzonych do obrotu przez Bio Planet S.A. Firma poinformowała swoich odbiorców o konieczności wycofania produktów o wskazanych numerach partii oraz rozpoczęła wycofywanie z rynku.

Aflatoksyny mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, produkowane są przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus. Główny Inspektor Sanitarny (GIS) przekazał we wtorek poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu tej substancji w pistacjach. Chodzi o konkretne partie pistacji, które po konfekcjonowaniu zostały wprowadzone do obrotu przez Bio Planet S.A.

Pistacje z przekroczonym dopuszczalnym poziomem substancji. GIS ostrzega i wymienia partie

GIS ostrzega, aby nie spożywać następujących produktów: "Pistacje Łuskane BIO 150 g - Bio Planet", oraz "Pistacje Łuskane BIO 75 g - Bio Planet". Jak czytamy w komunikacie, wycofaniu podlegają wszystkie partie, których numery rozpoczynają się od następujących cyfr:

 • 925-xxxxxx
 • 1026-xxxxxx
 • 1069-xxxxxx
 • 9-xxxxxx
 • 86-xxxxxx
 • 161-xxxxxx
 • 261-xxxxxx
 • 297-xxxxxx
 • 452-xxxxxx

Data minimalnej trwałości: 31.08.2023

Kraj pochodzenia: Iran

Producent: Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno

GIS wskazał, że firma Bio Planet S.A. poinformowała swoich odbiorców o konieczności wycofania produktów o wskazanych numerach partii oraz rozpoczęła wycofywanie z rynku. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające.

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. Jak działa RASFF?

GIS prowadzi krajowy punkt kontaktowy sieci RASFF, czyli Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (ang. Rapid Alert System for Food and Feed). System ten służy do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli w Europie, które są członkami tego systemu. Wprowadzane są tam informacje o żywności, paszach i materiałach do kontaktu z żywnością, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska. W systemie znajdują się też informacje o tym, jakie działania są podejmowane po zidentyfikowaniu takich produktów.

Informację o zagrożeniu związanym z żywnością, paszą lub wyrobami do kontaktu z żywnością (takimi jak np. kubki czy sztućce) krajowy punkt kontaktowy w GIS może otrzymać bezpośrednio od producenta lub importera - kiedy np. wykryje on nieprawidłowości podczas kontroli wewnętrznej. Takie powiadomienia może też otrzymać od jednego z organów urzędowej kontroli, czyli:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Inspekcje prowadzą zarówno kontrole planowe, jak i interwencyjne (np. w wyniku skargi konsumenta). Sprawdzają też towary importowane podczas kontroli granicznych.

Jeżeli wykryte nieprawidłowości dotyczą towaru, który jest już w obiegu handlowym i może stanowić zagrożenie dla zdrowia, GIS informuje o tym na swojej stronie internetowej. Każda taka informacja zawiera:

 • nazwę żywności/produktu i jej rodzaj (nazwa producenta, nr partii, data ważności);
 • charakterystykę zagrożenia;
 • środki podejmowane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ryzyka, w tym również zalecenia dla konsumenta.

Aby skuteczniej dotrzeć z tą informacją do różnych odbiorców, GIS przekazuje ją też przez swoje kanały w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter). Inne kraje również informują Komisję Europejską o podobnych przypadkach. Jeśli produkt potencjalnie niebezpieczny jest dystrybuowany do Polski, GIS postępuje w ten sam sposób i informuje konsumentów.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Informacja o zagrożeniach rozpowszechniana jest nie tylko w Polsce. GIS przekazuje ją także do punktu kontaktowego Komisji Europejskiej. Punkt kontaktowy KE publikuje ogólną informację o zagrożeniu w bazie danych RASFF Window, a punkty kontaktowe poszczególnych krajów dostają szczegółową informację, na podstawie której sprawdzają, czy zagrożenie dotyczy także ich.

Zobacz wideo Trzy do pięciu dni niedyspozycji chorobowej? NIL tłumaczy, o co chodzi w ich pomyśle
Więcej o: