Wdowia emerytura w 2023 roku będzie wyższa. Kto może dostać emeryturę lub rentę po zmarłej osobie?

Wdowia emerytura w 2023 roku zostanie podwyższona. Podobnie jak pozostałe świadczenia rodzinne, podlega ona waloryzacji. Komu przysługuje to świadczenie i ile wyniesie wdowia emerytura w tym roku?

Z wdowiej emerytury, która jest też nazywana rentą rodzinną, może skorzystać najbliższa rodzina osoby zmarłej. Aby otrzymać świadczenie po bliskim, musiał on pobierać emeryturę, rentę lub zasiłek przedemerytalny w dniu śmierci. W 2023 roku osoby uprawnione mogą liczyć na podwyższenie kwoty tego świadczenia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Co grozi za poruszanie się pojazdem bez wymaganych uprawnień?

Wdowia emerytura 2023. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Przeliczenie wdowiej emerytury, podobnie jak innych świadczeń emerytalnych, nastąpi 1 marca 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami polskiego rządu, pierwsza waloryzacja rent oraz emerytur wyniesie w tym roku 14,8 procent. Zatem wysokość renty rodzinnej zostanie przeliczona na podstawie świadczenia, które przysługuje w dniu 28 lutego 2023 roku. Jej podwyższenie zależy od tzw. podwyżki emeryckiej. Zatem każdy świadczeniobiorca otrzyma inną wartość podwyższonego świadczenia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało jednak, że najniższe świadczenie rodzinne wzrośnie z 1338,44 zł do 1588,44 zł.

Wdowia emerytura. Kto może dostać emeryturę lub rentę po zmarłym?

Do otrzymania świadczenia ma prawo najbliższa rodzina osoby zmarłej. Wdowia emerytura przysługuje wdowom, w przypadku, kiedy:

  • w dniu śmierci męża ukończyły 50 lat lub nie były zdolne do pracy;
  • nie osiągnęły pożądanego wieku, jednak wychowują co najmniej jedno dziecko, wnuka lub wnuczkę, rodzeństwo zmarłej osoby, które jest uprawnione do pobierania świadczenia po zmarłej osobie (do chwili, gdy ta osoba nie ukończyła 16. roku życia, w przypadku osób uczących się - 18. r.ż.). Dotyczy to również osób uprawnionych, które nie są zdolne do pracy.

Jeśli wdowa w dniu śmierci męża nie nie ukończyła 50. r. ż., spełni warunek niezdolności do pracy w późniejszym czasie, wtedy renta może jej zostać przyznana, ale nie później niż w ciągu 5 lat od śmierci osoby uprawnionej do świadczenia. Jeżeli chcemy się ubiegać o wdowią emeryturę, musimy się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o: