Składki ZUS 2023. Zmiany w terminach i sposobie rozliczania składek. Obowiązują już od tego miesiąca

Składki ZUS w 2023 roku będą rozliczane inaczej. Z początkiem roku zmienił się moment, gdy płatnik będzie ujmował składki ZUS w kosztach uzyskania przychodów. Ujednolicono terminy płatności. Zmiany te będę obowiązywać już od rozliczeń za styczeń.

Większość przedsiębiorców zapłaci w przyszłym roku wyższe składki ZUS. Składki ZUS w 2023 roku wyniosą 1418,48 zł - będą wyższe o ponad 207 złotych, nie wliczając w to składki zdrowotnej. To będzie najwyższy wzrost w historii. Zmieni się nie tylko ich wysokość, ale również zasady rozliczania składek ZUS w kosztach podatkowych, które wynikają z Polskiego Ładu.  

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz o Polskim Ładzie: W starym bałaganie zrobiono jeszcze większy bajzel

Składki ZUS w 2023 roku z nowymi terminami 

Infor wyjaśnia, że od tego roku składki ZUS w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne. Ponadto nowe prawo ujednoliciło terminy płatności składek ZUS - przypomina Business Insider. Obecnie trzeba je uiścić do: 

  • 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, 
  • 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadający osobowość prawną (spółki z o.o., akcyjne, proste spółki akcyjne), 
  • 20. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy składek. 

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Składki ZUS w 2023 a koszty uzyskanych przychodów

W przypadku niedotrzymania tych terminów składki ZUS będą stanowić koszty podatkowe w miesiącu ich opłacenia do ZUS-u. Nie będzie mieć już znaczenia moment wypłaty wynagrodzenia, jeżeli zostanie to dokonane terminowo - czytamy na portalu Infor.pl.  

Podkreślamy, że zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2023 r., a to oznacza, że mają zastosowanie również do dochodów uzyskanych od początku 2023 r. Opisane wyżej regulacje należy zastosować również od wynagrodzeń za trwający miesiąc.  

Więcej o: