Vectra z karą od UOKiK. Ma zapłacić 22 mln zł. "Bezprawnie podwyższała opłaty". Poszło o 5 zł

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Vectrę ponad 22 mln zł kary - czytamy w oficjalnym komunikacie. Spółka, zdaniem urzędników, "bezprawnie podwyższała opłaty za internet lub telewizję o 5 zł". Vectra może odwołać się od decyzji.

Vectra została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Zdaniem UOKiK jeden z największych polskich dostawców internetu zastosował nieprawidłowe procedury. "Vectra jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony i bezprawnie podwyższała opłaty za internet lub telewizję o 5 zł (60 lub 120 zł w skali roku)" - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"Następnie, przez kolejne lata, w oparciu o tę bezprawnie wprowadzoną klauzulę modyfikacyjną, sugerowała klientom jednostronne podwyższenie o 5 złotych miesięcznie opłaty abonamentowe za każdą z usług telekomunikacyjnych - telewizji lub dostępu do internetu (60 zł lub 120 zł w skali roku). Przedsiębiorca wyznaczył im przy tym termin, w ramach którego mogą nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tego nie zrobili, Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty" - czytamy w stanowisku urzędników. 

Vectra ukarana przez UOKiK

-  Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK w komunikacie opublikowanym na stronach Urzędu.

Prezes urzędu już w listopadzie 2021 r. postawił spółce zarzuty. Teraz wydał decyzję, w której uznał, że zarówno klauzula modyfikacyjna, a także późniejsze podwyżki opłat abonamentowych, nie zostały skutecznie wprowadzone do obowiązujących umów, gdyż odbyło się to bez podstawy prawnej, co wprowadzało konsumentów w błąd.

"Zarówno te działania, jak i następnie pobieranie opłat abonamentowych w zwiększonej wysokości stanowią praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów. Na Vectrę została nałożona kara ponad 22 mln zł (22 231 676 zł), nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków. Po uprawomocnieniu decyzji, spółka będzie miała obowiązek zwrotu na rzecz konsumentów pobranych w sposób nieuprawniony części opłat abonamentowych przez okres, w którym je naliczała" - twierdzi UOKiK. 

UOKiK informuje, że konsumenci mają otrzymać zwrot części opłaconego abonamentu. Vectra może odwołać się od decyzji UOKiK. 

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Vectra przedstawia stanowisko: "Zabezpieczyliśmy interesy klientów"

W odpowiedzi na prośbę next.gazeta.pl biuro prasowe Vectra przesłało nam komentarz, który publikujemy w całości poniżej. 

W działaniach z 2019 i 2020 roku, mających na celu wprowadzenie do części umów zapisów tzw. klauzuli modyfikacyjnej, zabezpieczyliśmy w odpowiedni sposób interesy klientów tj. wszystkie osoby, których zmiany te dotyczyły, otrzymały od nas korespondencję, w której w jasny sposób wyjaśnialiśmy przyczyny ich wdrożenia. Co niezwykle ważne, informacje te przekazywane były z odpowiednim wyprzedzeniem wraz z informacją o możliwości wypowiedzenia umowy bez dodatkowych opłat oraz dokładną instrukcją, co zrobić, jeśli klient nie zgadza się na nowe warunki.

Nasze działania były i są zgodne z przepisami prawa, co zostało Urzędowi rzetelnie wyjaśnione w trakcie postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdecydowanie nie podzielamy stanowiska Urzędu i nie zgadzamy się z nałożonymi bezprecedensowymi sankcjami. Będziemy dochodzić naszych racji przed kolejnymi instancjami. Równocześnie podkreślamy, że do chwili publicznego ogłoszenia informacji przez Urząd decyzja w omawianej sprawie oraz jej uzasadnienie nie zostały doręczone do Grupy Vectra.