Rodzinny kapitał opiekuńczy. 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Komu przysługuje?

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest jednym z rządowych programów zaadresowanych do rodzin. Świadczenie w wysokości 12 tys. zł można otrzymać na drugie i kolejne dziecko. Komu przysługuje?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje "na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia". Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może się ubiegać?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Kiedy kwota zostanie obniżona?

Rodzic dziecka może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia może raz zmienić swoją decyzję. Uwaga! Łączna wysokość, czyli do 12 tys. zł na dziecko, będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy opiekun złoży wniosek:

  • po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc,
  • po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Wniosek i załączniki do niego można złożyć wyłącznie elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, oraz bankowość elektroniczną.

  1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS.
  2. Przejdź do zakładki Ogólny, Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca.
  3. Wybierz z bocznego menu [Rodzinny kapitał opiekuńczy – Wniosek i informacje]>[Utwórz nowy wniosek].

Komu przysługuje świadczenie?

Stan cywilny rodzica nie wpływa na prawo do świadczenia - czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Pieniądze przysługują na drugie i kolejne dziecko w rodzinie:

  • matce lub ojcu dziecka;
  • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie, w tym rodzicowi adopcyjnemu.

Nie przysługuje z kolei, kiedy:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
  • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Więcej o: