Zaniżona emerytura przez błąd ZUS? Co z wyrównaniem? Czy będzie wyższe?

W myśl obowiązujących przepisów osoba, która przez błąd ZUS otrzymała zaniżoną emeryturę, może otrzymać jej wyrównanie za okres trzech lat. Posłanka PiS Lidia Burzyńska, do której zgłosili się emerycie uznający takie działanie za niesprawiedliwe, wystosowała zapytanie do ministra rodziny i polityki społecznej dotyczące zmiany przepisów. Odpowiedzi udzielił posłance wiceminister Stanisław Szwed.

"Do mojego biura poselskiego zgłaszają się emeryci i renciści, którym w wyniku wcześniejszego błędu zostały następnie podwyższone świadczenia emerytalne" - napisała posłanka Lidia Burzyńska w zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Członkini PiS na początku stycznia pytała m.in. o zmianę przepisów, tak aby wyrównanie świadczenia emerytalnego było wypłacane za okres dłuższy niż obecnie obowiązujące trzy lata. Odpowiedział jej wiceminister Stanisław Szwed, który stwierdził, że takie zmiany w przepisach są nieuzasadnione.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zaniżona emerytura przez błąd ZUS? Posłanka PiS pyta o zmianę przepisów

W myśl art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS w przypadku pomyłki ZUS podczas wyliczenia emerytury świadczeniobiorca możne otrzymać wyrównanie do trzech lat wstecz. Okres ten liczony jest od miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydania decyzji z urzędu. Posłanka PiS Lidia Burzyńska wystosowała zapytanie do ministra rodziny i polityki społecznej w imieniu zgłaszających się do niej emerytów. "Zainteresowani zgłaszający się do mojego biura poselskiego czują się pokrzywdzeni ww. zapisem - stwierdzając, że wypłata wyrównania jedynie za okres 3 lat jest w ich odczuciu niesprawiedliwa" - napisała w dokumencie polityczka. 

Niektórzy z emerytów skarżyli się także na dowolność interpretacyjną sądów, w zakresie wypłaty świadczeń we właściwej wysokości. Posłanka zapytała więc nie tylko o możliwość zmian przepisów, tak aby okres wypłaty wyrównania był korzystniejszy dla świadczeniobiorców, ale także o to, czy w przypadku sporów sądowych, trzyletni okres, za który wypłacane jest wyrównanie, może podlegać wątpliwościom interpretacyjnym. 

Zaniżona emerytura. Wyrównanie świadczenia tylko za trzy lata

Na zapytanie Lidii Burzyńskiej, pod koniec stycznia, odpowiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej  Stanisław Szwed, który stwierdził, że zmiana przepisów jest niezasadna. "Nawet zawinione działanie organu rentowego, które doprowadziło do pozbawienia uprawnionego części lub całości świadczenia, nie powoduje powstania obowiązku jego wypłaty za cały okres pokrzywdzenia ubezpieczonego" - napisał w odpowiedzi polityk. Dodał także, że nie ma żadnych podstaw prawnych, aby trzyletni okres mógł zostać wydłużony. Jednocześnie poinformował, że "w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace legislacyjne w powyższym zakresie". 

Więcej o: