Urlop od siły wyżej i dłuższy rodzicielski. Sejm zdecydował ws. nowelizacji Kodeksu pracy

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza w życie unijną dyrektywę work-life balance. Nowe przepisy wprowadzają m.in. urlop od siły wyższej oraz wydłużają urlop rodzicielski. Poprawki opozycji zostały odrzucone.

W środę 8 lutego w Sejmie przegłosowano zmiany w Kodeksie pracy. Głosowało 451 posłów, za było 439. Wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Teraz ustawa trafi do Senatu.  

Rząd powinien był wprowadzić przepisy z unijnej dyrektywy work-life balance już w sierpniu 2022 roku. Ustawa zalicza więc spory poślizg i w życie może wejść dopiero w kwietniu 2023 roku - pisze Oskar Sobolewski, ekspert ds. rynku emerytalnego.

Zobacz wideo [MATERIAŁ REKLAMOWY] Czy kaucja za plastikową butelkę zwiększy świadomość konsumentów i pomoże producentom napojów zachować neutralność plastikową, chroniąc środowisko? Rozmowa z profesorem Arturem Bartkowiakiem

Urlop od siły wyższej. Jest zgoda Sejmu

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownikom będzie przysługiwał urlop od siły wyższej. Takie zwolnienie od pracy będzie można uzyskać z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. 

Urlop od siły wyższej to dwa dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Jest to zwolnienie płatne, ale jedynie w połowie. Nie jest jednak jasne, w jakim trybie będzie można się o nie ubiegać. Ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła, że jest to urlop od "sytuacji, która może nas spotkać nagle, kiedy jedziemy do pracy". Można się więc spodziewać, że urlop od siły wyższej będzie można zgłosić pracodawcy w dowolnym momencie. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Urlop rodzicielski i urlop opiekuńczy. Jakie zmiany?

Według nowych przepisów urlop rodzicielski ma być dłuższy. W przypadku urodzenia jednego dziecka będzie trwał 41 tygodni, a jeśli chodzi o ciążę mnogą - 43. Teraz są to odpowiednio 32 i 34 tygodnie.

Każdy z rodziców będzie miał także gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 70 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Wprowadzony zostanie także urlop opiekuńczy. To pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić opiekę dziecku bądź też innemu - wymagającemu opieki - członkowi rodziny.

Nowelizacja przewiduje także bardziej elastyczną organizację pracy dla rodziców dzieci do 8 lat. I tak np. w razie odmowy pracy zdalnej pracodawca będzie musiał o tym pisemnie poinformować pracownika - według obecnych przepisów nie ma takiego obowiązku. W przypadku pracowników opiekującym się dzieckiem do 8 lat, pracodawcy nie będą też mogli zlecać - bez zgody zatrudnionego - pracy w nocy, delegacji i pracy w godzinach nadliczbowych.

Zmiany również w umowach o pracę

Przegłosowane przez Sejm przepisy zakładają, że umowa na czas próbny zostanie uzależniona od przewidywań pracodawcy na temat tego, jak długa będzie umowa na czas określony. Jeśli umowa próbna będzie na miesiąc, to zatrudnienie na czas określony będzie też krótsze. Nowy Kodeks pracy przewiduje również powtórzenie umowy próbnej, ale na innym stanowisku. 

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada też zapewnienie pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, prawa do wystąpienia raz w roku o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracownik będzie mógł się ubiegać o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Złożenie wniosku w tej sprawie w świetle nowych przepisów będzie oznaczać, że pracodawca musi odpowiedzieć formalnie i będzie miał na to miesiąc. 

Mają zostać też wprowadzone dwie dodatkowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy. Pracodawca nie będzie mógł też zabronić pracownikowi jednoczesnego pozostawiania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Więcej o: