Ulga rehabilitacyjna 2023 - kto może ją odliczyć? O czym pamiętać? Ile wyniesie?

Ulga rehabilitacyjna dotyczy wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub podatnika mającego na utrzymaniu takie osoby. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z ulgi? O czym pamiętać?

Obecnie złożenie deklaracji jest bardzo proste - system w zasadzie liczy wszystko za nas. Warto jednak sprawdzić, czy w usłudze Twój e-PIT wprowadzone zostały wszystkie przysługujące ulgi. Jedną z nich jest ulga rehabilitacyjna.

PIT za 2022 rok - do kiedy trzeba się rozliczyć?

Ile mamy czasu na rozliczenie z urzędem skarbowym? Każdy pracownik powinien otrzymać PIT-11 od swojego pracodawcy do 28 lutego. Sama usługa Twój e-PIT dostępna jest już jednak od 15 lutego. Czas na rozliczenie podatków za 2022 roku mamy natomiast do 2 maja 2023 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Waloryzować 500+ czy też nie? Pytamy twórcę programu 500+

Ulga rehabilitacyjna - ile można odliczyć?

Jak co roku podatnicy będą mogli odliczyć od podatku przysługujące im ulgi, w tym właśnie ulgę rehabilitacyjną. Skorzystać z niej mogą osoby z niepełnosprawnościami lub osoby mające na utrzymaniu takie osoby. Dochód osoby niepełnosprawnej nie może jednak przekroczyć 16 061,28 zł. 

Jaką kwotę można odliczyć od podatku? Wszystko zależy od kategorii wydatków. W przypadku wydatków poniesionych z kategorii nielimitowanych odliczyć można całą poniesioną kwotę. W przypadku wydatków z kategorii limitowanych odliczyć można nie więcej niż 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków:

  1. zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych;
  2. opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
  3. utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
  4. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.

Natomiast w kategorii leków odliczyć można nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie. 

Ulga rehabilitacyjna - jakie dokumenty są potrzebne

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, konieczne jest okazanie dokumentu, który stwierdza poniesienie wydatków (rachunek, faktura, dowód wpłaty na poczcie, potwierdzenie przelewu bankowego), a także:

  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzję, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów, albo
  4. orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 roku.
Więcej o: