Czy renta rodzinna podlega waloryzacji? Kto może otrzymać świadczenie?

Renta rodzinna to świadczenie, do którego mają prawo członkowie rodziny osoby zmarłej. Kto i na jakich zasadach jest do niej uprawniony? Jaka jest jej wysokość? Czy renta rodzinna podlega waloryzacji?

Renta rodzinna, znana także jako wdowia emerytura, to świadczenie, o które może ubiegać się emeryt bądź emerytka w przypadku śmierci drugiego z małżonków. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie?

Zobacz wideo Prof. Belka: Mamy do czynienia z poważnym spowolnieniem gospodarczym

Renta rodzinna - kto może otrzymać świadczenie?

Prawo do pobierania renty rodzinnej mają członkowie rodziny zmarłego, który miał ustalone prawo do emerytury lub spełniał warunki do jej uzyskania. Są to:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, które nie ukończyły 16 lat lub 25 lat, jeśli kontynuują naukę; dzieci bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat);
  • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, jeśli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności na co najmniej rok przed śmiercią;
  • małżonek (wdowa lub wdowiec), który do dnia śmierci pozostawał we wspólności małżeńskiej, jeżeli w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat lub jeśli uczy się w szkole - do 18 lat; sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej; ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Wdowa lub wdowiec, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale nie mają źródła utrzymania, mają prawo pobierać rentę rodzinną przez rok po śmierci współmałżonka lub przez czas uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy, ale nie dłużej niż przez dwa lata.

Rodzice mogą otrzymywać rentę rodzinną po zmarłym dziecku, jeśli spełniają takie same warunki, jak w przypadku osób owdowiałych, a zmarły był ubezpieczony i przed śmiercią wspomagał ich w utrzymaniu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ile wynosi renta rodzinna? Czy podlega waloryzacji?

Wysokość renty rodzinnej zależna jest od liczby osób uprawnionych do jej pobierania. W przypadku jednej uprawnionej osoby wynosi ona 85 proc. świadczenia zmarłego. Jeśli do otrzymywania świadczenia uprawnione są dwie osoby, jego wysokość wzrasta do 90 proc., natomiast w przypadku większej liczby osób wysokość renty wzrasta do 95 proc. świadczenia zmarłego.

Renta rodzinna podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2023 roku wyniesie ona 1588,44 zł.

Więcej o: