Mrożenie cen ciepła i rekompensaty. Ostatnie dni na złożenie wniosku

8 marca kończy się termin składania oświadczeń o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie odbiorców wrażliwych za uprawnionych do zwrotu nadpłaty za ciepło - przypomina spółka PGE Energia Ciepła. Na ich podstawie będzie przyznawana możliwość do skorzystania z programu.

Na początku roku uchwalono ustawę zakładającą, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto za dostawy ciepła większy niż 40 procent w stosunku do cen obowiązujących 30 września ubiegłego roku, to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie. Ma to służyć temu, aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła. 

Zobacz wideo Prezes Kowalik: Z szacunków wynika, że Polska potrzebuje ok. 170 TWh energii rocznie

Mrożenie cen ciepła. Kto skorzysta z nowego projektu rządu?

PGE Energia Ciepła w komunikacie przesłanym dla PAP, który cytuje TVN 24 BiS, informuje, że aby ze wsparcia skorzystać, odbiorcy wrażliwi, a właściwie ich pełnomocnicy, czyli m.in. zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, muszą złożyć bezpośrednio do dystrybutora ciepła odpowiednie oświadczenie do 8 marca 2023 r.  

Musi ono zawierać potwierdzenie, spełnieniu warunków pozwalających na uznanie odbiorcy, jako podmiotu uprawnionego (z wyłączeniem odbiorców fizycznych) do skorzystania z ograniczeń. PGE wskazało również, że oświadczenia złożone w ramach poprzedniej ustawy nie stracą ważności i nie ma potrzeby składać ich ponownie.  

Więcej informacji gospodarczych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Rekompensaty dla przedsiębiorców

Rozwiązanie to weszło w życie 1 marca bieżącego roku, ale działa wstecznie od 1 października 2022 roku. Wyliczone za ten okres nadpłaty zostaną rozliczone jako korekta faktur. Przedsiębiorcy mają czas do połowy kwietnia na złożenie wniosku o wyrównanie. Zarządca rozliczeń będzie miał 14 dni na wypłatę świadczeń, a przedsiębiorstwo 7 dnia na skorygowanie faktur dla spółdzielni i wspólnot - wyjaśnia PGE.  

Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) obliczył i opublikował maksymalną cenę dostawy ciepła, określoną odrębnie dla każdego systemu ciepłowniczego, do stosowania przez przedsiębiorstwo, które posiada koncesję i wykonuje działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą ciepła.  

Będzie to 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

PGE EC podkreślało, że stawki za ciepło mogą się różnić w poszczególnych miastach i gminach. Zależą one bowiem od szeregu czynników, takich jak: "sposób wytwarzania ciepła, rodzaj paliwa, wydajność i wielkość jednostki wytwórczej, a także wielkość i stan techniczny systemu dystrybucji ciepła" - cytuje TVN. 

***

Fragmentów Studia Biznes można słuchać także w wersji audio na dużych platformach streamingowych, m.in. tu:

Więcej o: