"Zleceniówka" a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Powodem, dla którego pracodawcy chętnie nawiązują tego typu współprace jest ponoszenie przez nich znacznie mniejszych kosztów. W przypadku umowy zlecenia - w przeciwieństwie do innych typów umów - pracownikowi nie trzeba m.in. udzielać urlopu. Czy jednak umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy? Co w takim przypadku z emeryturą?

Staż pracy to nic innego jak zsumowane wszystkie okresy, w których pracownik świadczył pracę na podstawie takich umów jak umowa o pracę, powołania, czy mianowania. W tym przypadku rodzaj etatu nie ma żadnego znaczenia. Czy jednak umowę zlecenie można wliczać do lat pracy?

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy pozwala na osiągnięcie pewnych korzyści pracownikowi. Określa jego przywileje m.in. uprawnienie do wyższego wymiaru urlopu, czy prawa do urlopu wychowawczego. Jednocześnie pozwala także na ocenienie jakie świadczenie mogą przysługiwać w przyszłości.

Przy wyliczaniu stażu pracy należy wziąć pod uwagę ogół świadczonej pracy na rzecz pracodawców. Do stażu pracy oprócz pracy na podstawie umowy wlicza się także okres:

  • pracy za granicą,
  • czynnej służby wojskowej,
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla osoby bezrobotnej w czasie szkolenia,
  • prowadzenia lub pracowania w gospodarstwie rolnym,
  • studiów doktoranckich (obejmujący nie więcej niż cztery lata, warunkiem jest uzyskanie tytułu doktora).

Umowa zlecenie jednak w związku z tym, że nie podlega regulacjom Kodeksu pracy, nie jest wliczana do stażu pracy, jednak wysokość emerytury może być uzależniona od "śmieciówki". W jaki sposób?

Umowa zlecenie a emerytura - W jaki sposób wpływa na wysokość świadczenia?

Mimo że umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, podlega oskładkowaniu. Obowiązkowe są: składki na ubezpieczenie wypadkowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zleceniodawca ma więc obowiązek opłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy w wysokości:

  • od 0,40 do 3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego,
  • 19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego,
  • 8 proc. ubezpieczenia rentowego,
  • 9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego.

To właśnie ono wlicza się do okresów składkowych i daje prawo do emerytury. Warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na emeryturę mogą przejść kobiety po ukończeniu 60. roku życia, które osiągnęły 20-letni staż pracy oraz mężczyźni po ukończeniu 65. roku, z 25-letnim stażem pracy.

Więcej o: