Emerytura z KRUS może zostać zawieszona lub zmniejszona. Kogo to dotyczy?

Tegoroczne zmiany w zasadach naliczania emerytury wypłacanej przez KRUS zmieniły się na korzyść rolników. Warto jednak wiedzieć, że istnieje podstawa prawna umożliwiająca zmniejszenie lub nawet odebranie nam tego świadczenia. Sprawdź, na jakich zasadach można teraz dorabiać do emerytury rolniczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS) jest odpowiednikiem ZUS-u, zajmującym się wypłacaniem świadczeń dla rolników. Szacuje się, że pobiera je niemal 1 mln Polaków.

Zobacz wideo KRUS powinien zostać utrzymany czy zreformowany? Pytamy posła Klimczaka

Dla kogo emerytura z KRUS?

Emerytura rolnicza przysługuje rolnikowi, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, do okresów składkowych można zaliczyć: prowadzenie gospodarstwa rolnego bądź pracę w takim miejscu po ukończeniu 16 roku życia przed dniem 1 stycznia 1983 r., podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych oraz członków ich rodzin w latach 1983 - 1990, a także podleganie takiemu ubezpieczeniu począwszy od dnia 1 stycznia 1991 r.

Istnieje również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Świadczeniobiorca musi spełnić wtedy następujące warunki: mieć ukończone 55 lat w kwestii kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, mieć za sobą minimum 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zakończyć prowadzoną przez siebie działalność rolniczą.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura rolnicza. Ile otrzymują seniorzy?

Od 1 marca bieżącego roku wysokość podstawowej emerytury rolniczej wynosi 1429,60 zł. W związku z tym, że podwyżka emerytury w ramach waloryzacji nie może wynieść mniej niż 250 zł, w sytuacji, gdy świadczenie po podwyżce miałoby być niższe od najniższej możliwej emerytury pracowniczej, KRUS automatycznie podniósł ją do kwoty 1 588,44 zł. Dokładne informacje na temat świadczeń wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znajdziesz tutaj.

Dorabianie na emeryturze rolniczej. Ile można zarobić, by jej nie stracić?

Wedle ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ograniczenia w dorabianiu do emerytury rolniczej nie obejmują osób po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, którym przysługuje pełne świadczenie z KRUS.

Na wysokość swoich zarobków muszą jednak uważać świadczeniobiorcy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę. Jeśli przekroczymy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ustalonego na podstawie danych za IV kwartał 2022 r.), czyli kwotę 4 713,50 zł, wysokość naszej emerytury zostanie pomniejszona o tę nadwyżkę. W przypadku gdy osiągniemy pułap 130 proc. tego wynagrodzenia, a więc 8 753,60 zł nasze świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

Więcej o: