Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku? Kto jest z niego zwolniony? Jakie zniżki obowiązują?

Abonament radiowo-telewizyjny to opłata za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. W 2023 roku jej wysokość wzrosła - ile teraz wynosi? Kto z obowiązku jest zwolniony?

Wraz z początkiem 2023 roku zmianie uległy wysokości opłat abonamentowych. Ile zapłacimy obecnie za używanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego?

Zobacz wideo "Trudno nazwać TVP publiczną telewizją. Nie chcemy na to płacić"

Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku? Ile zapłacimy, uiszczając opłatę z góry?

Obecnie opłaty dla posiadaczy samego radia wynoszą 8,70 zł miesięcznie, dla właścicieli telewizorów 27,30 zł. Opłaty można jednak uiścić z góry, co pozwoli zaoszczędzić. Cennik prezentuje się następująco:

Za abonament radiofoniczny:

 • 16,90 zł za dwa miesiące,
 • 25,10 zł za trzy miesiące,
 • 49,60 zł za sześć miesięcy,
 • 91,00 zł za rok kalendarzowy.

Za abonament radiowo-telewizyjny:

 • 53,00 zł za dwa miesiące,
 • 78,70 zł za trzy miesiące,
 • 155,70 zł za sześć miesięcy,
 • 294,90 zł za rok kalendarzowy.

W przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej za cały rok z góry do 25 stycznia br. użytkownicy mogli liczyć na otrzymanie 10-procentowej zniżki. Ci, którzy tego jednak nie zrobili, nadal mogą skorzystać z powyższych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż jeden miesiąc. By z nich skorzystać, opłatę należy wnieść z wyprzedzeniem, czyli do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Z płacenia abonamentu RTV zwolnionych jest wiele osób:

 • osoby, które ukończyły 75 lat,
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • osoby bezrobotne,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.
Więcej o: