13. emerytura. Co, kiedy senior umrze, zanim trzynastka trafi na jego konto?

13. emerytura przyznawana jest niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Okazuje się, że dodatek nie przysługuje każdemu, a sprawa komplikuje się, kiedy senior umrze, zanim trzynastka trafi na jego konto.

13. emerytura w 2023 roku wyniesie 1445,48 zł netto (równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku). ZUS wypłaca ją wszystkim uprawnionym, nie ma potrzeby składania wniosku. Komu przysługuje? Okazuje się, że są wyjątki. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl. 

Zobacz wideo KRUS powinien zostać utrzymany czy zreformowany? Pytamy posła Klimczaka

13. emerytura. Wypłata tylko, jeśli emeryt żyje

Sprawa wypłaty komplikuje się w przypadku śmierci małżonka. Wdowa lub wdowiec nie mogą liczyć na uzyskanie po nim trzynastki.

Pieniądze zostaną wypłacone, jeśli na dzień 31 marca senior ma prawo do emerytury lub renty. Jeśli umrze przed tą datą, prawo do nich wygasa. Emeryturę, którą świadczeniobiorca osobiście odebrał w domu, na poczcie lub wpłynęła na jego konto bankowe w chwili, gdy jeszcze żył, nie trzeba zwracać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli wdowa lub wdowiec dostaje po małżonku tzw. rentę rodzinną, ma prawo do trzynastki, jednak może ona zostać wypłacona w mniejszej wysokości.

Seniorka idzie przez park 13. emerytura 2023 - ile wynosi świadczenie i kiedy zostanie wypłacone?

Komu przysługuje trzynastka?

Trzynastkę w pełnej wysokości otrzymują osoby uprawnione do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej),
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Dodatek pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych, emerytowani żołnierze i rolnicy. Świadczenie nie przysługuje sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta czy rencisty.

=Wreczenie Orderw Orla Bialego przez prezydenta Andrzeja Dude Rząd przeputa na trzynaste emerytury zaskórniaki na czarną godzinę

Więcej o: