ZUS sam nie zwróci tych pieniędzy. Trzeba złożyć wniosek, aby odziedziczyć fundusze

Nie wszyscy wiedzą, że można dziedziczyć środki zgromadzone w ZUS. Aby to zrobić, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po ich śmierci. Aby jednak je otrzymać, dany spadkobierca musi złożyć odpowiedni wniosek do ZUS - wypłaty z tego tytułu nie są bowiem automatyczne.

Osoby ubezpieczone, które posiadają subkonta, mogą wskazać uprawnionych do wypłaty pieniędzy po ich śmierci. Dodatkowo możliwość ta nie dotyczy wyłącznie osób posiadających OFE. Na jakich zasadach możliwe jest dziedziczenie środków zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych?

Zobacz wideo Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-37?

Dziedziczenie środków zgromadzonych w ZUSie - na jakich zasadach się to odbywa?

Aby ktoś mógł odziedziczyć fundusze z ZUS, właściciel konta musi złożyć konkretne dokumenty. Jeśli posiada jedno subkonto, to wówczas należy złożyć wniosek UWU o wskazaniu osoby uprawnionej. Co istotne, decyzję w tej sprawie można zmienić w każdym momencie. Przy modyfikacji listy uprawnionych należy także złożyć wniosek UWU z nowymi danymi osób dziedziczących. Wzór wniosku można pobrać klikając w ten link.

Właściciele kont bez OFE muszą złożyć wniosek UWU, a także są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między współmałżonkiem. Jeśli zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim, to wszystkie środki zebrane na jego subkoncie są wypłacane osobom wskazanym za życia lub jego spadkobiercom.

"Pamiętaj, że podziałowi podlega tylko ta część środków, która nie zostanie wykorzystana zgodnie z art. 131 ustawy organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Oznacza to, że jeśli w chwili śmierci pozostawałeś w związku małżeńskim i między Tobą a Twoim współmałżonkiem istniała wspólność majątkowa to dokonamy podziału połowy środków z Twojego subkonta za okres trwania wspólności majątkowej i zaksięgujemy je na subkoncie współmałżonka" - wyjaśnia ZUS.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Seniorzy Co kiedy senior umrze, zanim trzynastka trafi na jego konto?

Osoba wnioskująca podaje swoje dane, takie jak numer PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i numer telefonu, który ułatwi ewentualny kontakt z ZUS-em. We wniosku można wskazać więcej niż jedną osobę - wówczas należy podać procentowy podział zgromadzonych funduszy pomiędzy wskazane osoby. Potrzebne do tego będą dane uprawnionych: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. 

Jak odziedziczyć środki zgromadzone w ZUS? Trzeba złożyć wniosek

ZUS nie ma jednak obowiązku wypłacić środków na konto osoby uprawnionej. W przypadku śmierci właściciela subkonta osoba wskazana we wniosku UWU musi złożyć wniosek o wypłatę środków. Chodzi o wniosek USS. W przypadku osób, które posiadają OFE, należy najpierw zgłosić się właśnie do tej instytucji - to ona kontaktuje się z ZUS ws. wypłacenia środków. 

Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Środki z OFE nie podlegają opodatkowaniu, ale sama wypłata środków spadkobiercy przez ZUS podlega podatkowi. ZUS wówczas automatycznie potrąci zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

'Koperta' dla osób z niepełnosprawnościami Przyjechał po mamę z niepełnosprawnością, dostał 800 zł mandatu

Więcej o: