Ile w 2023 r. wyniesie jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową?

Nowe kwoty, wypłacanego jednorazowo odszkodowania za wypadek przy pracy lub z powodu choroby zawodowej będą obowiązywały już od 1 kwietnia. Ile wyniesie odszkodowanie dla pracowników i komu ono przysługuje? ZUS opublikował kwoty.

ZUS opublikował informację dotyczącą wysokości wypłacanego jednorazowo odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Kwoty będą obowiązywały od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Ile wyniesie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

22 212 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

Świadczenie pielęgnacyjne - zdjęcie ilustracyjne Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wynosi? Komu przysługuje?

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

57 115 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

57 115 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty, oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego;

114 231 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty;

114 231 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

114 231 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje, lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko.

Praca w biurze - zdjęcie ilustracyjne Nowe urlopy w Kodeksie pracy. Są pewne haczyki. O czym warto wiedzieć?

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

O jednorazowe odszkodowanie mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które odniosły uszczerbek na zdrowiu w trakcie wykonywania pracy lub niezdolności do niej wskutek wystąpienia choroby zawodowej. Stały uszczerbek na zdrowiu powoduje upośledzenie funkcjonowania organizmu, bez możliwości poprawy. Długotrwały uszczerbek charakteryzuje się upośledzeniem sprawności organizmu przez okres ponad 6 miesięcy z uwzględnieniem możliwej rekonwalescencji. Oceny uszczerbku dokonuje się po zakończeniu przez pracownika leczenia i rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie jest przyznawane w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - informuje ZUS.

Więcej o: