Czym jest zasiłek socjalny i komu się należy? Jaka jest jego kwota w 2023 roku?

Jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek socjalny w 2023 roku? Jaka jest maksymalna kwota tego świadczenia? Wyjaśniamy.

O zasiłek stały, zwany też zasiłkiem socjalnym, mogą ubiegać się osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej, niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku (w tym przypadku chodzi o wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Komu przysługuje zasiłek stały?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, świadczenie przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł);
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł na osobę).

Ile wynosi zasiłek stały?

Wysokość zasiłku stałego jest wyliczana według wytycznych w ustawie o pomocy społecznej.

  • W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie.
  • W przypadku osoby w rodzinie - to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
  • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

Zasiłek socjalny. Komu nie przysługuje?

Zasiłek socjalny nie zostanie przyznany osobie, która otrzymuje:

  • rentę socjalną;
  • świadczenie pielęgnacyjne;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
  • zasiłek dla opiekuna.

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Przyznawaniem i wypłacaniem zasiłku stałego zajmuje się gmina. Aby otrzymać świadczenie, trzeba zgłosić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, aby ocenić sytuację osobistą, finansową i rodzinną osoby wnioskującej.

Więcej o: